ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Модерни заложни къщи - бързо решение на финансовите проблеми

Модерните заложни къщи са многопрофилни, професионални организации, които предлагат на клиентите разширен списък от услуги, които помагат бързо да решат финансови проблеми. За да се запознаете с услугите, предлагани от заложната къща в Санкт Петербург, можете да посетите http://www.zanevski.ru/. Тук клиентите могат да получат информация за принципите, правилата и начина на действие на заложната къща. Научете цената на един грам злато, сребро метал, както и как и при какви условия се правят заеми, покупката и продажбата на ценности. Услугите, предлагани от организацията "Ломбард", ще задоволят всички, защото благодарение на тях можете бързо да получите пари за спешни нужди и за това няма да се налага да се обвързвате години наред с кредитни отношения с банкови организации.

Осъществяване на заеми и изкупуване

Основната посока в работата на всяка ломбардна организация е подготовката на заеми. Тази услуга е най-добрата алтернатива на банковите заеми. Неговата полза е, че е възможно да се получи клиент в брой в деня на лечението. Референции, поръчители - всичко това е прерогатив на банките. Ломбард "Zanevsky" в Санкт Петербург от клиенти не изисква ненужни документи. Нуждаем се само от паспорт, който потвърждава юридическия капацитет на лицето да извършва кредитни транзакции.

Кредити на заложни къщи се издават по сигурността на сребърни маси, кожени изделия, компютри, мобилни телефони, злато. Размерът на заема, който е възможно за издаване на клиента, се определя въз основа на оценката на обезпечението. На клиентите тук се предлагат най-високите суми на заеми, така че те могат да очакват бързо решение на финансовите проблеми. Кредитите се издават за кратко време при нисък интерес. Запазването остава в заложната къща и се връща след изплащането на всички задължения.

Покупката е второто основно направление в работата на организацията "Ломбард". Всеки, който желае да продаде камера, лаптоп, таблетка, кожено палто, златни накити или сребърни принадлежности, може да се възползва от услугите си. Нещата се отказват за покупка безвъзвратно, така че те се приемат на най-високите цени. По този начин клиентът може да получи значителна сума и той няма да бъде обвързан със задължения със заложната къща. Тази опция за получаване на парични средства е печеливша, когато продава неща, които собственикът вече не използва, но я изхвърля или я дава на някого за жалост.

Еднакво полезно обслужване на заложната къща е комисионната продажба на ценности. В комисията се реализират стойности, които не се възстановяват от залога, както и всички имоти, продадени от собствениците при покупката. Всяко нещо преминава сериозна оценка, така че заложната къща гарантира перфектното качество на всяка единица на продукта.

Източник - zanevski.ru

Други статии

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Борсови индекси

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/08/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва санкциите на Северна Корея

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 г. 18:51 ч. Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям растеж от повече от десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, а за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати е нараснала с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола