ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Световни икономически новини

07.08.2007 21:00 Кризата в ипотечния пазар в САЩ може да застраши икономиката на еврозоната

Последиците от кризата върху жилищния пазар в САЩ могат да застрашат потребителското търсене в еврозоната. Това становище беше изразено от Марко Краняк, член на Управителния съвет на Европейската централна банка. "Ако има сериозна загриженост на пазара, потребителското търсене на домакинствата е отрицателно засегнато", каза Кранжек. Ако обаче не вземем предвид колебанията на пазара, еврозоната има здравословна икономика и паричната политика на ЕЦБ стимулира растежа й. "Ако погледнете икономическите показатели и изключите последните сътресения на финансовите пазари, паричната политика изглежда мека", каза той.

Прочетете повече ...

04.08.2007 12:39 БВП на САЩ нарасна през второто тримесечие на 2007 г. с 3.4% на годишна база

Според предварителните данни реалният БВП на САЩ се е увеличил с 3,4% на годишна база през второто тримесечие. Това съобщиха в петък американското министерство на търговията. В същото време Министерството на търговията предостави ревизирани данни за БВП за няколко предишни тримесечия. Според ревизираните данни през първото тримесечие на 2007 г. БВП на САЩ се е увеличил с 0,6% на годишна база, а не с 0,7%, както се смяташе преди това. През четвъртото тримесечие на 2006 г. икономиката на САЩ нарасна с 2.1% на годишна база, а не с 2.5%. Ръстът на БВП през второто тримесечие е над средната прогноза на икономистите, което предполага, че тази цифра ще се увеличи с 3,2%. Според предварителните оценки реалните потребителски разходи в Америка се увеличават с 1.3% на годишна база през второто тримесечие. През първото тримесечие реалните потребителски разходи нараснаха с 3,7%.

Прочетете повече ...

01.08.2007 21:06 Индексът на производствената активност на Русия се повиши до 53,4 пункта през юли

Индексът на бизнес активността в производствения сектор на Руската Федерация (PMI), изчислен от изследователската група NTC Research съвместно с VTB Europe, въз основа на проучване на повече от 300 най-големи компании в Русия, се повиши до 53,4 пункта през юли 2007 г. спрямо 53,0 пункта месец по-рано. Увеличението на показателя се наблюдава за четвърти път от пет месеца, но последната стойност отбеляза слабо по-слаб растеж в сравнение със средното за второто тримесечие. Като цяло увеличението на индекса означава по-бърз растеж и общо подобрение в бизнес състоянието на руския промишлен сектор. В същото време индексът надхвърля средната продължителност от 53.0 пункта. Отбелязва се, че експанзията на производството в руския индустриален сектор през юли възлезе с темп, който бе вторият по важност през последните десет месеца.

Прочетете повече ...

30 юли 2007 21:33 Търговският излишък на Русия през първата половина на 2007 г. достигна 63,8 млрд. Долара

Положителното салдо на търговското салдо на Русия през януари-юни 2007 г. е според Министерството на икономическото развитие и търговията (MEDT) на Руската федерация 63,8 млрд. Долара и е намаляло спрямо първото полугодие на 2006 г. с 13,8% (10,3% Милиарди долари). При 84.6% салдото се формира в търговията с държави извън ОНД. Тези данни се съдържат в мониторинга на текущото положение в икономиката на Руската федерация през януари-юни 2007 г., изготвен от Министерството на икономическото развитие и търговията. Търговският оборот на Русия в първата половина на 2007 г. възлиза на 257.2 млрд. Долара.

Прочетете повече ...

26.07.2007 21:20 МВФ прогнозира глобален икономически растеж през 2007 и 2008 г. с 5,2%

Според МВФ през 2007 г. темпът на растеж на световния БВП ще бъде по-висок от очакваното. Ако през април МВФ прогнозира, че световният икономически растеж през 2007 и 2008 г. ще бъде 4,9%, тогава на 25 юли фондът преразгледа прогнозата си до 5,2%. МВФ също повиши оценката си за растеж през 2006 г. от 5,4% на 5,5%. Според експертите на фонда тази година за пръв път в историята Съединените щати се отклониха от Съединените щати от трона на основния двигател на световната икономика, която САЩ заемат от дълго време, затъмнявайки ръста на САЩ от 2% с 11% ръст. Ръстът на Китай, подхранван от процъфтяващото вътрешно строителство и развитие на производството, заедно с нарастващия износ, се е увеличил, дори когато растежът на САЩ падна през първото тримесечие под тежестта на дълбока жилищна криза. Очаква се делът на Китай тази година да е с 5.2% от световния икономически растеж, посочи МВФ.

Прочетете повече ...

07/24/2007 20:22 Обем на брутния национален продукт на глава от населението в Русия до 2020 г. ще направи 30 хиляди долара.

Обемът на БВП на глава от населението, според иновативния сценарий на развитието на Русия, до 2015 г. ще бъде поне 21 хиляди долара, а до 2020 г. - 30 хиляди долара, което грубо съответства на сегашното ниво на развитие на страните от еврозоната. Такива данни се съдържат в актуализираната прогноза за социално-икономическото развитие на Русия до 2020 г., въведена днес в правителството на Руската федерация от Министерството на икономическото развитие и търговията (МЕДТ) на Руската федерация. Съгласно сценария за иновативни прогнози, годишният ръст на БВП през периода 2008-2012 г. ще бъде 6,1%, през 2013-2017 г. - 6,7%, през 2018-2020 г. - 6,7%. Според иновационния вариант за развитие делът на Русия в световната икономика ще се увеличи от 2,6% през 2006 г. на 3% през 2015 г. и 3,4% през 2020 г.

Прочетете повече ...

21 юли 2007 11:38 Според прогнозата на Федералния резерв ръстът на американската икономика ще се ускори през 2008 г.

Американската икономика ще нарасне умерено през 2007 г., като растежът се ускори през 2008 г. Това изявление беше направено днес от председателя на Федералната резервна система (ФРС) на САЩ Бен Бернанке в реч пред Американския конгрес. В същото време, според Б. Бернанке, спадът в пазара на недвижими имоти в САЩ може да продължи по-дълго от очакваното, а по-нататъшното покачване на цените на енергийните ресурси и суровините може да допринесе за ръста на потребителските цени и базисния индекс на цените (като се вземе предвид растежът на цените, с изключение на сезонните колебания в разходите за храна и енергия ). Б. Бернанке смята за благоприятно наскоро регистрирания спад на базисния индекс на цените, но очаква, че ще бъде временна.

Прочетете повече ...

18.07.2007 22:40 Обемът на промишленото производство в Русия се увеличи с рекордните 10,9% през юни

Индексът на промишленото производство през януари-юни 2007 г. спрямо същия период на 2006 г. е 107.7%. Това се посочва в посланието на Федералната служба за държавна статистика. През юни 2007 г. спрямо юни 2006 г. индексът на промишленото производство е 110.9%, в сравнение с май 2007 г. - 104.5%. Трябва да се отбележи, че резултатите за юни надхвърлиха предишната максимална стойност - през февруари 2007 г. промишленото производство нарасна с 8,7%. Обемът на добива на минерални суровини за 6 месеца на 2007 г. се увеличава с 3.0% в сравнение със същия период на миналата година, обемът на производството в преработващата промишленост - с 12.2%, обемът на производството и разпределението на електроенергия, газ и вода намалява с 3.6% %.

Прочетете повече ...

17.07.2007 22:33 Обемът на промишленото производство в САЩ се повиши през юни с 0,5% в сравнение с май

Федералният резерв каза във вторник, че индустриалната продукция в САЩ е нараснала с 0,5% през юни спрямо май. Икономистите средно прогнозират увеличение от 0,4%. През май, според променените данни, обемът на промишленото производство спадна с 0,1%. Преди това се смяташе, че през май тази цифра не се е променила. В сравнение с юни 2006 г. обемът на промишленото производство се е увеличил с 1,4% през последния месец. Коефициентът на използване на производствените мощности през юни е 81.7%, в сравнение с 81.4% през май. Стойността на коефициента за юни е била с 0,7 процентни пункта по-висока от средната за периода 1972-2005 г. (81,0%), но е по-ниска в сравнение с юни 2006 г. (82,3%).

Прочетете повече ...

14.07.2007 13:00 Обемът на стоковите запаси в САЩ нарасна през май с 0,5% в сравнение с предходния месец

Американското министерство на търговията публикува данни за търговските запаси през май. Докладът на министерството отбелязва, че общият обем на стоковите запаси на производствените компании и на фирмите за търговия на едро и дребно нараства с 0.5% в сравнение с предходния месец. Икономистите средно очакваха увеличение на този показател през май с 0,3%. През април обемът на запасите нараства с 0,4%. Обемът на продажбите се повиши през май с 1,3%, след като се повиши с 0,7% месец по-рано. Съотношението на запасите към продажбите, което измерва срока на годност на стоките, падна до 1,26. Това е най-ниското от май 2006 г. Икономистите отбелязват, че умереното увеличение на материалните запаси в складовете на производствените предприятия, както и на търговските дружества на едро и на дребно, в съчетание с увеличение на продажбите, предполага по-висок от очаквания ръст в икономиката на САЩ през второто тримесечие на 2007 г.

Прочетете повече ...


Страница: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] ] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [ 50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] ] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] 100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [предишна] [следваща]

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира - Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Борсови индекси

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели