ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Световни икономически новини

13.11.2007 22:18 Обемът на промишленото производство в еврозоната е намалял с 0.7%, в 27-те страни от ЕС - с 0.5%

Обемът на промишленото производство в зоната на движение на единната европейска валута (евро) през септември 2007 г., отчитайки сезонните фактори, се понижи с 0,7% в сравнение с предходния месец. Тези данни бяха публикувани от Европейската статистическа агенция Евростат. Индексът на промишленото производство през отчетния период се е увеличил с 3,5% в сравнение с резултата от септември 2006 г. Обемът на промишленото производство в 27-те страни-членки на Европейския съюз (ЕС) през септември 2007 г. спрямо предходния месец е намалял с 0,5%. През август 2007 г. обемът на промишленото производство в 27-те държави-членки на ЕС се е увеличил с 0,9% в сравнение с юли 2007 г. На годишна база промишленото производство през септември 2007 г. се е увеличило с 3,1% в 27 държави от ЕС, в сравнение с 3,2% през август 2007 г.

Прочетете повече ...

10.11.2007 г. 14:41 ч. ЕБВР прогнозира ръст на БВП на равнище от 7,2% през 2007 г. и 6,5% през 2008 г.

Ръстът на БВП на Русия през 2007 г. ще бъде 7.2%, според годишния доклад на Европейската банка за възстановяване и развитие за развитието на страните с икономики в преход. Тази прогноза съвпада по принцип с оценката на руския финансов министър Алексей Кудрин, който в четвъртък каза, че темпът на растеж на националната икономика през тази година се очаква да достигне 7,3%. През 2008 г., според изчисленията на експертите на ЕБВР, ръстът на ръста на БВП в Русия ще спадне до 6,5%. Спомнете си, че БВП на Русия през септември 2007 г. се е увеличил, според Министерството на икономическото развитие, с 5,6% в сравнение със септември 2006 г.

Прочетете повече ...

06.11.2007 21:48 Икономическите показатели на САЩ за III тримесечие на 2007 г. значително изненадаха световната общност

Американските икономически показатели за третото тримесечие на 2007 г., публикувани в края на октомври, доста изненадаха световната общественост. Според тези данни БВП на страната неочаквано се е повишила до 3,9% на годишна база, въпреки че всички очакваха растежът на този показател да не надвишава 3,0%. Междувременно анализаторите отбелязват, че тази тенденция е само временна, а през IV тримесечие темпът на растеж на БВП може да падне почти двойно. Нещо повече, много анализатори и ръководители на големи компании се страхуват, че американската икономика е близо до рецесия поради кризата на ипотечния пазар, която има отрицателно въздействие върху финансовите пазари.

Прочетете повече ...

02.11.2007 21:55 Индексът PMI на Еврозоната спадна с 51,5 пункта през октомври спрямо 53,2 пункта през септември

Според данните на RBS и NTC Research Eurozone Services, дейността в производствения сектор на Еврозоната е намаляла през октомври спрямо предходния месец. Индексът на мениджърите на доставките (PMI), отразяващ дейността на производствения сектор, е бил 51,5 пункта през октомври. Това е по-ниско от индекса PMI през септември (53,2 пункта), но малко по-висок от прогнозната стойност (51,4 пункта). Индексът на бизнес активността намалява няколко месеца подред. През септември стойността на индикатора намаля от 54.3 пункта до 53.2 пункта. Спомнете си, че стойността на индекса над 50 точки показва увеличение на активността, по-ниско - за спад. Индексът на покупателните мениджъри PMI в Германия, най-голямата държава в еврозоната, падна до 51,7 пункта през октомври в сравнение със септемврийската стойност от 54,9 пункта. Стойността на индекса бе по-ниска от прогнозата на икономистите, които прогнозираха спад на този показател само до 53,5 пункта. Световният PMI, изчислен от JP Morgan, през октомври спадна до 51,9 пункта в сравнение с 52,6 пункта през септември.

Прочетете повече ...

30.10.2007 20:10 БВП на Русия през януари-септември 2007 г. е нараснал с 7.7%, производството - с 6.6%

БВП на Русия през септември 2007 г. нараства, според Министерството на икономическото развитие, с 5,6% в сравнение със септември 2006 г. През януари-септември 2007 г. ръстът на БВП на Русия се е увеличил със 7,4% в сравнение със същия период на миналата година. Същевременно официалният годишен рейтинг се коригира от 6,5% на 7,3%, докато прогнозата на МВФ за октомври 2007 г. е 7,0%. Някои забавяния на годишния растеж на БВП се дължат на относително нисък годишен темп на растеж в промишлеността. Преди всичко, това се дължи на провал в енергетиката, проблеми в леката промишленост, инхибиране на растежа на производството на стоманобетонни продукти и намаляване на производството на газ. Според Федералната статистическа служба на Русия, обемът на промишленото производство през септември 2007 г. спрямо същия период на миналата година възлиза на 3.0%, през януари-септември тази година - 6.6%.

Прочетете повече ...

10/26/2007 21:34 Обемът на продажбите на нови къщи в САЩ се е увеличил с 4,8% през септември 2007 г.

Обемът на продажбите на нови домове в САЩ през септември 2007 г. се е увеличил с 4,8% в сравнение с данните за август 2007 г. и възлиза на 770 000 единици. Тези данни, публикувани днес от Министерството на търговията на страната, съвпаднаха с очакванията на анализаторите. Ревизираният показател за август 2007 г. е значително по-нисък от предварителните данни и възлиза на 735 хиляди единици, отколкото на 795 хил. Единици. На годишна база обемът на продажбите на нови домове в САЩ през септември 2007 г. е с 23,3% по-малко в сравнение с 1 млн. 4 хил. Единици през септември 2006 г. Годишният обем (т.е. последните 12 месеца) на продажбите на жилища на вторичния пазар на жилища в САЩ през септември 2007 г. е намалял с 8% в сравнение със същия показател за август 2007 г. и възлиза на 5,04 милиона единици.

Прочетете повече ...

23.10.2007 20:31 Обемът на промишленото производство в Япония през август 2007 г. се е увеличил с 3,5% в сравнение с юли

Според преработените данни обемът на промишленото производство в Япония през август 2007 г., сезонно коригиран, се е увеличил с 3,5% в сравнение с юли. Тази информация беше разпространена от Министерството на икономиката, търговията и промишлеността на Япония. Според данните, публикувани на 28 септември тази година. Предварителните данни, нарастването на обема на промишленото производство на месечна база е 3.4%. В сравнение с август 2006 г. промишленото производство нараства с 4,4%, което е с 0,1 процентни пункта по-високо от предварителните данни. През юли 2007 г. в Япония има спад в промишленото производство в сравнение с юни с 0,4%. В същото време икономистите отбелязват, че икономическият растеж на Япония може да се забави през следващите месеци поради по-строгите строителни регулации, които вече доведоха до спад в броя на жилищата, пуснати в експлоатация.

Прочетете повече ...

20.10.2007 21:28 Обемът на промишленото производство в САЩ през септември 2007 г. се е увеличил с 0.1%

Обемът на промишленото производство в САЩ през септември 2007 г. се е увеличил с 0,1% в сравнение с предходния месец. Тези данни бяха представени на 16 октомври от Федералния резерв на САЩ (FRS). Причината за такова неекспресивно нарастване на промишленото производство е спадът в производството на превозни средства. В същото време основната част от ръста на промишленото производство през септември е за производство на капиталово оборудване. Производството на потребителски стоки, включително автомобилите, падна. Анализаторите също прогнозираха увеличение на промишленото производство в САЩ през септември на ниво от 0,1%. На годишна база американското промишлено производство през септември 2007 г. се увеличи с 1,9%.

Прочетете повече ...

18.10.2007 15:59 Обемът на промишленото производство в Русия през януари-септември 2007 г. се е увеличил с 6.6% на годишна база

Обемът на промишленото производство в Русия през януари-септември 2007 г. се е увеличил с 6.6% на годишна база. През септември промишленото производство нарасна с 3% в сравнение със септември миналата година, докато август падна с 0,2%. Това е посочено в посланието на Росстат. Индексът на производството в добивната промишленост през септември на годишна база се е увеличил с 0.2% спрямо предходния месец и е намалял с 4.1%, а през януари-септември растежът е 2.2% на годишна база. В преработващата промишленост ръстът на производството през септември е бил 4,0% в сравнение със същия период на миналата година, в сравнение с август - 0,3%. За януари-септември обемът на промишленото производство се е увеличил с 10.0%.

Прочетете повече ...

10/07/2007 13:08 Ръстът на икономиката на еврозоната през 2007 г. може да намалее до 2,6%

Френската статистическа служба INSEE очаква растежът на икономиката на еврозоната през 2007 г. да бъде 2,6%, което е малко по-малко в сравнение с 2006 г. Докладът на френската статистическа служба INSEE съобщи, че търговията на икономическата зона през 2007 г. ще пострада от забавянето на икономиката на водещите световни държави. Очаква се вътрешното търсене да даде тласък на икономическия растеж през втората половина на 2007 г. въпреки спада в инвестициите в жилищния сектор и спада в обема на търговията поради влошаването на международните икономически условия в резултат на кризата в световните кредитни пазари. МВФ прогнозира ръст на икономиката на еврозоната през 2007 г. с 2,3%, а Европейската комисия - с 2,5%.

Прочетете повече ...


Страница: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] ] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [ 50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] ] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] 100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [предишна] [следваща]

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира - Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Борсови индекси

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели