ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Световни икономически новини

09.01.2008 21:42 БВП на Еврозоната през третото тримесечие на 2007 г. се увеличава с 0,8% на тримесечна база

Брутният вътрешен продукт на 15-те страни от еврозоната през третото тримесечие на 2007 г., според окончателната оценка, се е увеличил с 0.8% в сравнение с второто тримесечие. В годишно изражение, БВП на еврозоната през третото тримесечие нарасна с 2,7%. Това съобщи в сряда официалната статистическа агенция на Европейския съюз Евростат. Тримесечните темпове на растеж на икономиката на Еврозоната бяха ревизирани нагоре от 0,7%. Годишният темп на прираст бе ревизиран и оставен непроменен. Общият БВП на страните от Европейския съюз, според окончателната оценка, също нарасна с 0,8% през третото тримесечие. На годишна база общият БВП на ЕС нараства с 3,0%.

Прочетете повече ...

04.01.2008 12:27 Дейността в американския производствен сектор неочаквано падна рязко през декември

Индексът на Института на доставчиците на услуги (ISM Index), отразяващ активността в производствения сектор на американската икономика, неочаквано пада рязко през декември. Намаляването на показателя бе максималният за последните пет години. Индексът ISM спадна през декември до 47.7 пункта в сравнение с 50.8 пункта през предходния месец. Стойността на индекса е минимална от април 2003 г. Икономистите средно очакваха стойността на индекса да достигне 50.4 пункта. Индексът на цените нарасна през декември до 68.0 пункта от 67.5 през ноември, индексът на заетостта достигна 48.0 от 47.8 пункта, индексът на новите поръчки падна до 45.7 пункта от 52.6 пункта. Индексът на производството спадна до 47,3 пункта в сравнение с 51,9 пункта през ноември, а индексът на инвентаризацията намаля от 46,9 пункта до 45,5 пункта.

Прочетете повече ...

12/30/2007 12:52 Обемът на продажбите на нови къщи в САЩ през ноември 2007 г. е намалял с 9,0%

Докладът за състоянието на строителния сектор в САЩ през ноември, публикуван в края на декември, показа, че състоянието на този икономически сектор продължава да бъде желано. Така обемът на продажбите на нови домове в САЩ през ноември 2007 г. е намалял с 9.0% в сравнение с октомври 2007 г. и възлиза на 647 хил. Единици. Тези данни, публикувани от Министерството на търговията на страната, бяха по-ниски от прогнозите на анализатори, които очакваха, че цифрата ще бъде 720 хиляди единици. В годишно изражение обемът на продажбите на нови домове в САЩ през ноември 2007 г. е с 34,4% по-малък от този на 987 хил. Единици през ноември 2006 г. Ревизираният показател за октомври 2007 г. е по-нисък от предварителните данни и възлиза на 711 хил. Единици, а не на 728 хил. Единици. Обемът на строителството на къщи в САЩ през ноември 2007 г. спрямо предходния месец е намалял с 3.7% - до 1.187 милиона единици. Според ревизираните данни през октомври 2007 г. тази цифра е била 1,232 милиона броя, а не 1,229 милиона, както беше съобщено по-рано. В сравнение с ноември 2006 г. обемът на строителство на нови домове в САЩ през ноември 2007 г. е намалял с 24,2%.

Прочетете повече ...

28.12.2007 22:07 Обемът на промишленото производство в Япония през ноември се е понижил с 1,6% в сравнение с октомври

Обемът на промишленото производство в Япония през ноември се понижи с 1,6% в сравнение с предходния месец и се увеличи с 2,9% за годината, съобщиха от Министерството на икономиката, търговията и промишлеността на Япония предварителни данни. Икономистите са очаквали намаление от 1,7% на месец. Спадът в промишленото производство се дължи на спада в сектора на полупроводниковото оборудване и микрокомпютрите. През октомври, според окончателните данни, производството се е увеличило с 1.7% в сравнение с предходния месец и с 4.7% на годишна база. Коефициентът на безработица в Япония през ноември 2007 г. е намалял с 0,2 процентни пункта в сравнение с октомври и възлиза на 3,8%. Такива данни бяха публикувани от статистическото бюро на Министерството на вътрешните работи на страната. През ноември 2007 г. основният индекс на потребителските цени, индексът на потребителските цени, нарасна в Япония с 0,4% в сравнение със същия месец на миналата година.

Прочетете повече ...

12/27/2007 21:55 Ръстът на брутния национален продукт на Русия за 11 месеца на 2007 г. е 7,7%, през ноември - 7,4%

Според Министерството на икономическото развитие и търговията (МЕДТ) на Руската федерация за 11 месеца от 2007 г. ръстът на БВП спрямо съответния период на 2006 г. е 7.7% (спрямо 6.7% през януари-ноември 2006 г.), ръстът на БВП през ноември 2007 г. Годината на ноември 2006 г. е била 7.4%. Такива данни се съдържат в мониторинга на настоящата ситуация в икономиката на Руската федерация, изготвен от Министерството на икономическото развитие и търговията на Руската федерация. Ускоряването на икономическия растеж се дължи на високите темпове на нарастване на инвестиционното търсене, строителството, преработвателната промишленост, високото потребителско търсене, увеличаването на приноса на вноса за посрещане на вътрешното търсене при възстановяването на растежа на износа. Положителното търговско салдо на Руската федерация през януари-ноември 2007 г. според Министерството на икономическото развитие и търговията е намаляло с 9.5% в сравнение със същия период на 2006 г. на 117 млрд. Долара.

Прочетете повече ...

25.12.2007 18:33 Растежът на японската икономика през 2008 г. според експертите ще бъде 2,1%

Частните изследователски институти смятат, че японската икономика ще покаже в бъдещата фискална година увеличение от около два процента, главно поради подобряването на жилищния пазар. Според ННК средният икономически растеж, предвиден от 8 изследователски института за следващата финансова година, който ще започне през април 2008 г., ще бъде 2,1%. Институциите очакват инвестициите в жилищния пазар да нараснат с около 10%, тъй като строителната индустрия е свикнала с по-строгите строителни стандарти, които натиснаха този пазар през 2007 г. Очаква се също, че компаниите ще инвестират повече пари в инсталации и оборудване. Според институциите износът ще се увеличи с около 5,0%, което е с 2 процентни пункта по-ниско от прогнозата за тази година. Според прогнозата проблемът с кризата с ипотечните кредити в САЩ и увеличаването на цените на суровия петрол ще имат голямо влияние върху растежа на японската икономика.

Прочетете повече ...

22.12.2007 18:38 Търговският излишък в еврозоната се повиши през октомври до 6,1 милиарда евро

Излишъкът в търговския баланс на еврозоната възлиза на 6,1 милиарда евро през октомври, според статистическата служба на Евростат на Европейския съюз. Предишната стойност на индикатора бе преразгледана на 3,7 милиарда евро от 3,1 милиарда евро. По месеци, отчитайки сезонните фактори, износът през октомври се е увеличил с 2,3% до 141,0 млрд. Евро. Обемът на вноса се е увеличил с 2,0% до 134,9 млрд. Долара. В годишно изражение, без сезонните фактори, износът е нараснал с 11,0% през октомври и внос с 8,0%. По-рано Евростат съобщи, че обемът на промишленото производство в еврозоната е нараснал с 0,4% през октомври спрямо предходния месец и с 3,8% в сравнение с октомври 2006 г .; Стойността на индекса на потребителските цени, индексът на потребителските цени в еврозоната през ноември 2007 г. се е увеличил с 0,5% в сравнение с октомври и с 3,1% в сравнение със същия период на 2006 г.

Прочетете повече ...

20.12.2007 21:00 Според окончателните данни БВП на САЩ през третото тримесечие на 2007 г. се е увеличил с 4,9% в сравнение с предходната година

Според окончателните данни, БВП на САЩ през третото тримесечие на 2007 г. се е увеличил с 4,9% на годишна база, съобщи днес Министерството на търговията на САЩ. Представените данни съвпадат с прогнозите на анализаторите. Според ревизираните оценки, публикувани на 29 ноември 2007 г., растежът на този показател в реално изражение също възлезе на 4.9% в сравнение с предходната година. Ръстът в БВП на САЩ през второто тримесечие на 2007 г. според крайните данни е бил 3.8% на годишна база. Както се отбелязва в посланието на Министерството на търговията на САЩ, растежът на БВП през третото тримесечие се дължи основно на увеличените потребителски разходи за услуги, увеличения износ и увеличените разходи на федералното правителство. Обемът на износа през третото тримесечие на 2007 г. се е увеличил с 19,1% в сравнение с ръста от 7,5% през второто тримесечие на 2007 г. Обемът на вноса се увеличава през отчетния период с 4,4%. За сравнение, през предходното тримесечие този показател е намалял с 2,7%.

Прочетете повече ...

12/18/2007 21:50 Обемът на промишленото производство в Русия за 11 месеца на 2007 г. е нараснал с 6,3%

Промишленото производство в Русия през януари-ноември 2007 г. спрямо януари-ноември 2006 г. се увеличи с 6,3%. През ноември тази година, в сравнение с ноември 2006 г., промишленото производство нараства с 4,7%, а спрямо октомври 2007 г. намалява с 0,8%. Тези данни се съобщават от Федералната служба за статистическа статистика (Росстат) на Руската федерация. Най-голям принос за растежа на промишленото производство през първите 11 месеца на 2007 г. са направените от предприятията производители, които са се увеличили с 9,4% в сравнение с януари-ноември 2006 г. Производството в добивната промишленост нарасна с 2%, а производството и разпределението на електроенергия, газ и вода намаляха с 1.3%. Според експерти, въпреки забавянето на растежа в сравнение с октомври, руското промишлено производство продължава да демонстрира стабилен ръст. Забавянето зад индексите от октомври може да се обясни със слабите показатели за септември, спрямо които ръстът през октомври беше значително.

Прочетете повече ...

15.11.2007 16:26 Обемът на промишленото производство в САЩ през ноември 2007 г. е нараснал с 0,3% в сравнение с октомври

Обемът на промишленото производство в САЩ през ноември 2007 г. се е увеличил с 0,3% в сравнение с октомври тази година. Тези данни бяха представени днес от Федералната резервна система (ФРС) на Съединените щати. Анализаторите прогнозираха увеличение от 0,1%. На годишна база индустриалното производство в САЩ през ноември 2007 г. се е увеличило с 2,1%. Коефициентът на използване на промишлените мощности през ноември 2007 г. Беше 81,5%. Материалните запаси, според Министерството на търговията, се повишиха през октомври само с 0,1% в сравнение със септември, което е най-ниското от март 2007 г. Индустриалните поръчки в САЩ през октомври, с изключение на заповедите за отбрана, се увеличиха с 0,3% в сравнение със септември. Промишлените цени (индексът на PPI) в САЩ през ноември са нараснали с 3,2% в сравнение с предходния месец, съобщиха от министерството на труда.

Прочетете повече ...


Страница: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] ] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [ 50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] ] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] 100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [предишна] [следваща]

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира - Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Борсови индекси

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели