ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Световни икономически новини

20.11.2008 23:03 Обемът на промишленото производство в Русия през януари-октомври 2008 г. се е увеличил с 4,9%

Според коригираните данни, публикувани от Росстат, обемът на промишленото производство в Руската федерация през януари-октомври 2008 г. се е увеличил с 4,9% в сравнение със същия период на миналата година (6,5% година по-рано). През октомври промишленото производство отбеляза ръст от 0,6% в сравнение с 6,3% през септември и 4,7% през август, а през октомври спрямо септември - с 2,8%. Основният източник на забавяне на индустриалния растеж през октомври, според Росстат, е спадът в металургичната, химическата промишленост и производството на строителни материали. Например производството на валцувани черни метали е намаляло с 21,6%, подвижното оборудване е с 37%, а кулокрановите - с 62,2%. Индексът за добив на минерали през октомври на годишна база се е увеличил с 0,8% спрямо предходния месец, като е намалял с 0,3%. За десетмесечието на 2008 г. в сравнение със същия период на 2007 г. индексът на промишленото производство се е увеличил с 0,5%. В производствения сектор производството през октомври се е увеличило с 2,0% в сравнение с септември - с 0,4%, а за 10 месеца - с 7,1%. Производството и разпределението на електроенергия, газ и вода през октомври се повишиха с 2.6% на годишна база спрямо септември - с 30.5%, а за 10 месеца - с 4.1%.

Прочетете повече ...

18.11.2008 23:47 Обемът на промишленото производство в САЩ през октомври 2008 г. е нараснал с 1,3%

В САЩ обемът на промишленото производство през октомври 2008 г. спрямо септември се е увеличил с 1,3%. Тези данни бяха представени от Федералната резервна система (ФРС) на САЩ. Анализаторите очакваха, че обемът на промишленото производство през октомври ще се увеличи, но по-малко - само с 0,2%. На годишна база промишленото производство в САЩ през октомври 2008 г. се понижи с 4,1%. Коефициентът на използване на промишлените мощности през октомври 2008 г. се увеличи с 0,9 процентни пункта и възлезе на 76,4%. Анализаторите смятат, че това ще бъде 76,5%. През септември обемът на индустриалното производство в САЩ е намалял с 3.7% на месечна база, а процентът на използване на индустриалния капацитет - 75.5% (преди това е отчетен, че тази цифра е била 76.4%).

Прочетете повече ...

17/17/2008 21:38 Японската икономика влиза в рецесия за пръв път от 2001 г. насам

Според правителството на Япония БВП на страната през третото тримесечие на тази година е намалял с 0,1% в сравнение с предходното тримесечие и с 0,4% в сравнение с резултатите от третото тримесечие на 2007 г. Тези данни показват, че най-голямата икономика в Азиатско-тихоокеанския регион е влязла в рецесия, тъй като БВП на страната също е намалял през второто тримесечие. Според актуализираните данни, в годишно изражение (спрямо миналата година), икономиката на Япония през второто тримесечие е намаляла с 3,7%. В сравнение с предходното тримесечие в периода от април до юни, спадът е бил 0,9%. Говорейки за причините за неблагоприятното развитие на икономическата ситуация в страната, министърът на икономиката на Япония Каору Йосано посочи сред тях "ескалация на финансовата криза в САЩ и Европа, резки колебания в котировките на водещи фондови борси, както и нестабилното състояние на валутните пазари". Всички тези фактори, каза той, увеличават натиска върху японската икономика. "Фактът, че японските компании губят интерес към инвестиционни проекти", продължава Кауру Йосано, "се притеснява особено от факта, че японските компании губят интерес към инвестиционни проекти", търсенето на ключови чуждестранни пазари също се увеличава ".

Прочетете повече ...

11/15/2008 11:53 Икономиката на еврозоната за първи път в историята навлиза в рецесия

Според предварителната информация, публикувана на 14 ноември от Европейската статистическа служба "Евростат", БВП в зоната на разпространение на единната европейска валута (Еврозоната) през третото тримесечие на 2008 г. е намалял с 0,2% в сравнение с предходното тримесечие. Икономистите очакваха спад в БВП на Еврозоната с 0,1% на тримесечна база и увеличение с 0,7% в годишно изражение. Това е вторият пореден тримесечен спад на БВП - през второто тримесечие на 2008 г. БВП на еврозоната също се понижи с 0,2%, което е първият спад в историята на статистическите изследвания на този показател (от 1995 г. насам). В 27 държави-членки на ЕС спадът на БВП през третото тримесечие на тази година в сравнение с второто тримесечие също е 0.2%. В сравнение с третото тримесечие на 2007 г. БВП на еврозоната се е увеличил с 0,7% през третото тримесечие на 2008 г. и с 0,8% в 27-те държави-членки на Европейския съюз. През първото тримесечие БВП на Еврозоната се е увеличил с 0.7% на тримесечие и 2.1% на годишна база. Анализаторите отбелязват, че икономиката на еврозоната за първи път в историята си падна в рецесия.

Прочетете повече ...

11.11.2008 21:01 Икономиката на Япония се балансира на ръба на рецесията

Японските изследователски институти, сред които и такива като Института по финанси и икономика на финансовата група Nomura и Института по общи проблеми на Mitsubishi, обобщиха предварителните резултати от растежа на БВП на Япония за юли-септември тази година и стигнаха до извода, че тя ще варира около 0% Японските медии. Експертите смятат, че основните причини за нулев ръст са спадът в износа на автомобили до САЩ и цифровата електроника за Европа, намаляването на инвестициите в оборудване от предприятията, групирани около експортния сектор на икономиката, спадът в личното потребление поради високите цени на бензина през този период и покачването на цените на храните.

Прочетете повече ...

09.11.2008 13:24 Според резултатите от октомври потребителската инфлация в Русия възлиза на 0.9%

Намаляването на инфлацията през октомври 2008 г. все още не дава основание да се говори за спиране на ценовия растеж в края на тази година. Публикувани от Росстат данни за постепенното намаляване на темпа на растеж на цените (през октомври те се повишиха с 0,9%) съдържат и разочароващо информация за основната инфлация. От традиционното инфлационно избухване в края на годината икономиката може да спести само евтин бензин и продължаването на изтичането на капитал. Успехите в борбата срещу финансовата криза, напротив, ще го засилят. До края на месеца потребителската инфлация в Русия възлезе на 0,9%. От началото на годината индексът е нараснал с 11,6%, а през януари-октомври 2007 г. индексът се е увеличил с 9,3% от началото на годината.

Прочетете повече ...

30.10.2008 23:01 Според предварителните данни БВП на САЩ през тримесечието на III 2008 г. е намалял с 0,3%

Според предварителните данни, БВП на САЩ през тримесечието на III в. 2008 г. е намалял с 0,3%, съобщава американското министерство на търговията. Анализаторите очакват БВП на САЩ в III тримесечие на 2008 г. да намалее с 0,5%. По този начин БВП на САЩ отбелязва спад за пръв път от 7 години: последният път, когато БВП на САЩ се отрази отрицателно през III тримесечие на 2001 г., когато страната преживя продължителен период на рецесия. След това ръстът на БВП на САЩ спадна с 1,4%. Пазарът на краткосрочни стоки, като храни и хартия, е най-силно засегнат. Намалението на разходите за недълготрайни стоки, включително храна и облекло, през третото тримесечие е било 6.4%. Това рязко намаляване на оборота не се наблюдава от 1950 г. насам. Същевременно, въпреки спада в БВП, показателите за инфлацията показаха ръст. Например индексът на цените на личните разходи за лично потребление се увеличи с 5.4% след увеличение от 4.3% през второто тримесечие.

Прочетете повече ...

10/24/2008 22:30 Централната банка на Руската федерация разгледа допълнителен вариант на развитие на икономиката на Русия през 2009 г.

Централната банка на Руската федерация разгледа допълнителен вариант на икономическо развитие през 2009 г. въз основа на цената на петрола до $ 66 за барел. Това е посочено в проекта "Основни насоки на паричната политика за 2009 г.", изготвен от Банката на Русия. Цената на петрола на световните енергийни пазари е най-важният фактор, влияещ върху развитието на руската икономика. В тази връзка Банката на Русия разгледа четири варианта на условията на паричната политика през 2009-2011 г., три от които се базират на прогнозите на правителството на Руската федерация. Като цяло, прогнозите на руските органи са в съответствие с оценките на МВФ. "Досега развиващите се пазари са по-гъвкави в отговор на финансовата криза", каза Чарлс Колинс на пресконференция във Висшето икономическо училище. МВФ не очаква рецесия на икономиките на развиващите се страни, включително Русия. Според прогнозите на МВФ растежът на руския БВП през 2009 г. ще бъде 5,5%. Прогнозите на Министерството на финансите на Русия са дори по-високи (през 2008 г. - 7-7.5%, през 2009 г. - до 5.7%). Но ако вземем предвид, че светът се очаква да намали значително повече (до 3%), тогава ръстът от 5,5% в условията на криза трябва да се разглежда като положителна тенденция.

Прочетете повече ...

20.10.2008 20:38 Ръстът на БВП на Русия през септември 2008 г. почти спря

Представители на руското правителство на 17 октомври обяви предварителните резултати от септември за икономиката - всъщност, първият макроикономически резултат от кризата. Правителството на Руската федерация признава спирането на растежа на БВП, забавянето на ръста на оборота на търговията на дребно до 2000-2001 г. и проблемите с нарастването на реалните доходи на населението. Съобщено е, че през септември 2008 г. темпът на растеж на руската икономика се забави до 0.4% през септември миналата година, което, предвид нивото на статистическата грешка, може да говори за спирането му. Това забавяне на икономическия ръст на Русия се дължи главно на значителното намаляване на руския износ поради бързия спад на световните цени на петрола. Както знаете, цената на петрола спадна от 147 долара за барел през юли тази година до около 70 долара в момента. Ръстът на БВП през януари-септември 2008 г. е 7.7%, а през януари-септември 2007 г. ръстът на БВП е 7.6%. Ръстът на ръста на БВП за август 2008 г. е 7.0% на годишна база, а за първите 8 месеца на 2008 г. той е 7.7%.

Прочетете повече ...

17.10.2008 21:05 Спадът в промишленото производство в САЩ е рекорд от 1974 година насам

Според данните на Федералната резервна система на 16 октомври промишленото производство на страната, включително производството в промишлените, минните и социалните услуги, е спаднало с 2,8% през септември спрямо предходния месец. Това намаление е било рекорд след декември 1974 година. Спадът на промишленото производство през септември е много по-висок от този през август (1.0%) и прогнозираната цифра (0.8%). Основната причина за рязкото падане беше сериозните щети, причинени от ураганите. Според официалните статистически данни спадът от 2.25% е загубите на индустрията от урагани Hayek, Gustav and Hannah. Данните на Федералния резерв показват, че индустриалното производство през септември е спаднало с 2,6% в сравнение с август. Производството в миннодобивните предприятия, включително производството на нефт и природен газ, през септември се понижи с 7,8%. През септември производството в предприятията за социални услуги се е увеличило с 2,2%, докато през август е намаляло с 3,1%.

Прочетете повече ...


Страница: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] ] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [ 50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] ] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] 100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [предишна] [следваща]

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира - Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Борсови индекси

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели