ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Световни икономически новини

19.05.2009 21:18 Промишленото производство в Русия през януари-април 2009 г. е намаляло с 14,9%

Промишленото производство в Руската федерация през януари-април 2009 г. спрямо януари-април 2008 г. е намаляло с 14.9%. Това се посочва в посланието на Федералната служба за държавна статистика (Rosstat). Промишленото производство в Руската федерация като цяло през април 2009 г. е намаляло с 16,9% в сравнение с април 2008 г. В сравнение с март 2009 г. спадът в този показател е бил 8.1%. Според статистическия отдел спадът в производството в преработващата промишленост в Русия през април 2009 г. спрямо април 2008 г. е бил 25,1%. В сравнение с март, спадът в отрасъла е бил 8.1%. При производството и разпределението на електроенергия, газ и вода през април 2009 г. спрямо април 2008 г. спадът е бил 2.6%, а спрямо март 2009 г. - 18.8%. Извличането на минерали през април 2009 г. спрямо април 2008 г. е намаляло с 1,8%, а спрямо март 2009 г. - с 2,9%. Производството на кондензат за нефт и газ в Русия през януари-април 2009 г. се е увеличило с 99.5% до 160 млн. Тона в сравнение със същия период на предходната година и с 83% до 83 млрд. Куб. Метра природен газ. Извличането на желязна руда е намаляло с 24,7% до 26,6 милиона тона.

Прочетете повече ...

05/16/2009 14:55 БВП на Еврозоната през първото тримесечие на 2009 г. е намалял с 2,5% в сравнение с предходното тримесечие

По предварителни данни БВП в зоната на разпространение на единната европейска валута (евро) през тримесечието на 2009 г. е намалял с 2,5% в сравнение с предходното тримесечие. Такава информация беше публикувана от Европейската статистическа служба Евростат. Това е най-значимото намаляване на БВП на еврозоната в историята на статистическите измервания на този показател (от 1995 г. насам). Анализаторите очакваха спад на БВП с 2,2% на тримесечна база. В сравнение с първото тримесечие на 2008 г. БВП на Еврозоната е намалял с 4,6%. В 27 държави-членки на ЕС спадът на БВП през първото тримесечие на 2009 г. също е бил 2,5%, а спрямо първото тримесечие на 2008 г. - 4,4%. На 15 май 2009 г. Федералната статистическа служба във Висбаден публикува предварителни данни за динамиката на БВП на Германия за първите три месеца на 2009 г. Брутният вътрешен продукт на Федерална република Германия, най-голямата икономика в еврозоната, се понижи с 3,8% през тримесечието. Това е най-значимото намаляване на показателя за икономическа сила от 1970 г. насам. В сравнение със същия период на 2008 г., през първото тримесечие на 2009 г. БВП намаля с 6.7%. По този начин показателите за БВП на Германия намаляват за четвърти пореден път. През последното тримесечие на 2008 г. спадът в БВП е бил 2,1% в сравнение с третото тримесечие на същата година и 1,7% в сравнение със същия период на 2007 г.

Прочетете повече ...

12.05.2009 20:48 Икономическата криза в Европа ще продължи до втората половина на 2010 г.

Икономическата криза в Европа вероятно ще продължи до втората половина на 2010 г., макар че тя може да се проточи за по-дълго време, ако европейските правителства не предоставят по-сериозна подкрепа на неустойчиви финансови институции и няма да действат заедно, за да дадат приличен отговор на рецесията. Такова изявление бе направено на 12 май от Международния валутен фонд (МВФ). Според последната прогноза на МВФ само тази година икономиката на 16 страни, които използват еврото като национална валута, ще бъде намалена с 4,2%. В същото време БВП на Германия ще намалее с 5,6% поради значително намаляване на износа. Според организацията положението ще се подобри само през 2010 г., когато икономиката в еврозоната ще се свие с 0.4%, а Германия - с 1%. В същото време МВФ прогнозира, че в развиващите се икономики БВП ще падне тази година с 4,9%, но през 2010 г. икономиката им ще се увеличи с 0,7%. Междувременно директорът на европейския отдел на МВФ Марек Белка каза, че "предприетите мерки за борба с финансовата криза вече са предоставили добра основа за постепенно икономическо възстановяване, но са необходими по-нататъшни действия, главно във финансовия сектор, насочени към възстановяване на доверието на пазара и Ускорете възстановяването. "

Прочетете повече ...

06.05.2009 21:03 Положителният търговски баланс на Руската федерация през тримесечието на 2009 г. е намалял с 56,4%

Положителният търговски баланс на Руската федерация през януари-март 2009 г. е намалял с 56,4% - до 23,4 млрд. Долара, съобщиха от Федералната митническа служба на Русия. В същото време търговията с държави извън ОНД възлиза на 18,7 млрд. Долара (намаление от 26,7 млрд. Долара), а страните от ОНД - 4,6 млрд. Долара (намаление от 3,6 милиарда долара). Външнотърговският оборот на Русия, според митническата статистика, през януари-март 2009 г. възлиза на 90.4 млрд. Долара (включително данни за търговията с Беларус), като спрямо януари-март 2008 г. той е намалял с 44.7% Със страните в чужбина - 77,4 млрд. Долара, намаление от 44,4%, а страните от ОНД - 12,7 млрд. Долара, което е спад от 46,6%. Износът на Русия през януари-март 2009 г. възлиза на 56,9 млрд. Долара, а в сравнение с януари-март 2008 г. се е понижил с 47,6%, включително за страните извън ОНД - 48,3 млрд. Долара, което е спад от 47, 9%, за страните от ОНД - 8,6 милиарда долара, което е спад от 46%. Вносът на Русия през януари-март 2009 г. възлиза на 33,5 млрд. Долара, а в сравнение със същия период на миналата година е спаднал с 39%, включително от страните в чужбина - 29,4 млрд. Долара, което е с 37,5% От страните от ОНД - 4,1 млрд. Долара, намаление от 47,9%.

Прочетете повече ...

29.04.2009 21:35 БВП на САЩ в тримесечието I на 2009 г. е намалял с 6.1% на годишна база

Според предварителните данни, БВП на САЩ в I тримесечие на 2009 г. е намалял с 6,1%. Тези данни бяха публикувани на 29 април от Министерството на търговията на САЩ. Анализаторите очакваха спад от 5%. През IV тримесечие на 2008 г. БВП намаля с 6.3%, а през III тримесечие на 2008 г. - с 0.5%. Реалният БВП на годишна база спадна с 2.6% след спад от 0.8% през тримесечието IV. Дефлаторът на БВП на САЩ през последното тримесечие се увеличи с 2,9%, което значително надвиши прогнозите (1,8%). През четвъртото тримесечие растежът е бил 0.5%. Показателят за PCE спадна с 1% след спад от 4,9% през четвъртото тримесечие. Пречистеният РСЕ индекс се повишава с 1,5%. Намалението на износа на стоки и услуги през първото тримесечие на 2009 г. възлиза на 30% (през предходното тримесечие износът намалява с 23.6%), намалението на вноса на стоки и услуги възлиза на 34.1% (през IV тримесечие на 2008 г. вносът намалява с 17.5%). , През първото тримесечие спадът в БВП беше улеснен от намаляването на обема на материалните запаси с 103.7 млрд. Долара, като обемът на държавните поръчки за отбранителни нужди и общински разходи намаля. Ситуацията в сектора на недвижимите имоти продължи да се влошава. Подкрепата за БВП обаче беше подкрепена от увеличение на потребителските разходи с 2,2% след спад от 4,4% през четвъртото тримесечие.

Прочетете повече ...

27.04.2009 16:05 Международният валутен фонд отново намали прогнозата за състоянието на световната икономика

Международният валутен фонд (МВФ) отново намали прогнозата за световната икономика. Според последните изчисления на фонда, световният БВП през 2009 г. ще бъде намален с 1,3%. Ръстът на световния БВП през 2010 г. според последните изчисления ще бъде 1,9%. Както беше отбелязано в доклада, за да се постигне такова увеличение, е необходимо да се увеличат усилията за подобряване на финансовия сектор, като същевременно се запази нивото на търсене чрез либерализиране на паричната и фискалната политика. Междувременно МВФ се опасява, че настоящата икономическа рецесия в света обещава да бъде "необичайно дълга и тежка". Това се дължи на факта, че сегашното забавяне на икономическия растеж произтича от финансовата криза, се казва в доклада на МВФ относно положението в световната икономика. След като е анализирал цикъла на стопанска дейност във водещи икономики от 1960 г. насам, МВФ твърди, че сегашната рецесия е "атипична", тъй като се проявява в синхронизирана рецесия на икономическата активност по света, причинена от финансовата криза. Комбинацията от тези фактори означава, че изходът от рецесията ще бъде дълъг и тежък.

Прочетете повече ...

20.04.2009 20:42 Обемът на промишленото производство в еврозоната през февруари 2009 г. е намалял с 18.4%

Обемът на промишленото производство в Еврозоната през февруари 2009 г. е намалял с 18,4% в сравнение със същия месец на 2008 г., което е рекорден спад от началото на проследяването на тези данни през 1986 г. Това е съобщено от Статистическата служба на Европейския съюз Евростат. Анализаторите очакваха спад от 18%. В сравнение с януари, спадът в промишленото производство се оказа по-добър от прогнозата и възлезе на 2,3%, докато експертите очакват 2,5% спад. Според актуализираните данни през януари промишленото производство в еврозоната спадна с 2.4% в сравнение с предходния месец (по-рано отчетено намаление от 3.5%) и 16% (17.3%) - за годината. Данните за спада в производството в Европа бяха шокиращи за икономистите: през февруари 2009 г. европейските стоки бяха произведени почти с 20% по-малко, отколкото през февруари 2008 г. Анализатори казват, че Европа следва пътя на САЩ и Англия със закъснение от няколко месеца. Според еврозоната еврозоната има свой "кризисен" начин: Европейската централна банка вчера потвърди отново, че няма да намали дисконтовия процент, макар че не изключи възможността за следващото й намаление.

Прочетете повече ...

15.04.2009 22:20 Обемът на промишленото производство в САЩ през март намаля с 1,5%

В САЩ обемът на промишленото производство през март 2009 г. спрямо февруари 2009 г. е намалял с 1,5%. Тези данни бяха представени от Федералната резервна система (ФРС) на САЩ. Анализаторите очакваха спад от 0,8%. На годишна база промишленото производство в САЩ през март 2009 г. е намаляло с 12,8%. През първото тримесечие на тази година индикаторът се срина с 20% в сравнение с януари-март 2008 г. Производството в промишлеността през март се понижи с 1,7% в сравнение с февруари. Междувременно производството на автомобили е нараснало с 1,5% - растежът в този сектор се наблюдава за втори пореден месец. Обемът на производството в добивната промишленост, който включва добив на нефт и газ, намаля с 3.2% след спад от 1.0% през февруари. Производството в общинския сектор се увеличи с 1,8% през март след спад с 7,7% месец по-рано. Коефициентът на използване на индустриалния капацитет през март 2009 г. е намалял с 1 процентен пункт и възлиза на 69,3% - минималното ниво от началото на проследяването на тези данни през 1967 г. През февруари 2009 г. обемът на промишленото производство в САЩ е намалял с 1.5% на месечна база, а процентът на използване на индустриалния капацитет е бил 70.3%.

Прочетете повече ...

12/04/2009 10:44 Рецесията в САЩ може да приключи през септември 2009 г., но безработицата ще се увеличи

Рецесията в САЩ може да приключи през септември тази година, но безработицата ще започне да намалява едва през втората половина на 2010 г., когато икономиката може да осигури достатъчно работни места. Тази прогноза е направена от икономисти, интервюирани от The Wall Street Journal. Преди един месец в подобна анкета анализаторите бяха склонни да вярват, че рецесията ще приключи едва през октомври. Така, както отбелязва вестникът, за първи път от началото на настоящата криза икономистите не се влошиха, а подобриха прогнозите си. Според средната прогноза на 53 икономисти, анкетирани от вестника, БВП на САЩ ще намалее в квартала I с 5%, на второ - с 1,8%. Икономиката ще нарасне само през третото тримесечие, а нейният ръст ще бъде 0.4%. Прогнозите за пазара на труда обаче остават песимистични. Само 12% от анкетираните икономисти очакват намаление на безработицата през тази година, докато повече от една трета смятат, че връхът ще бъде през първата половина на 2010 г. Според анкетираните, безработицата ще нарасне до 9,5% през декември от 8,5% през март, докато 2,6 млн. Души ще загубят работата си през следващите 12 месеца.

Прочетете повече ...

07.04.2009 22:20 БВП на Еврозоната през IV тримесечие на 2008 г. е намалял с 1,6% в сравнение с предходното тримесечие

Според актуализираните данни БВП на Еврозоната през IV тримесечие на 2008 г. е намалял с 1,6% в сравнение с предходното тримесечие. Това се посочва в официално съобщение за пресата, публикувано на уебсайта на Евростат. По този начин Евростат коригира оценката си за февруари, според която през четвъртото тримесечие икономиката на страните от еврозоната спадна с 1,5%. Спадът в икономиката на Еврозоната през октомври-декември 2008 г. е най-висок през последните 13 години - от началото на събирането на данни за БВП през 1995 г. Освен това Евростат също влоши оценката на спада в БВП спрямо четвъртото тримесечие на 2007 г. Икономиката на еврозоната през октомври-декември 2008 г. се понижи спрямо същия период на 2007 г. с 1,5%, а не с 1,2%, както съобщи статистическата служба през февруари. Като цяло след резултатите от 2008 г. икономиката на региона нарасна с 0,8%. Кумулативният БВП на всички 27 страни от ЕС през четвъртото тримесечие на миналата година е намалял с 1,5% в сравнение с предходното тримесечие. На годишна основа този показател е намалял с 1,4%. Общият БВП на 27-те страни от Европейския съюз през 2008 г. като цяло нарасна с 0,9%. БВП на БВП на Германия през последните три месеца на 2008 г. намалява още повече - с 2.1% в сравнение с предходния период и с 1.6% на годишна база.

Прочетете повече ...


Страница: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] ] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [ 50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] ] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] 100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [предишна] [следваща]

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира - Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Борсови индекси

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели