ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Световни икономически новини

10/28/2009 22:24 Брутният национален продукт на Русия за 9 месеца 2009 намаля с 10,5% в годишно изчисление

БВП на Русия за 9 месеца на 2009 г., според предварителните оценки, е намалял с 10,5% в сравнение със същия период на 2008 г. Такива данни са дадени в доклада на Министерството на икономическото развитие за резултатите от социално-икономическото развитие на Руската федерация през януари-септември 2009 г. БВП на Русия през третото тримесечие на 2009 г. е намалял с 10% на годишна база. През септември спадът на БВП е бил 8,6% в сравнение със септември миналата година и 10,5% през август 2009 г. Забавянето на спад на БВП през септември се дължи най-вече на началото на ръста на запасите и забавянето на спада на инвестициите, докато динамиката на потребителските разходи спрямо високата база на предходната година остава твърде ниска и възстановяването на вноса намалява до известна степен положителния принос на нетния износ, подчертава документът ,

Прочетете повече ...

10/20/2009 21:37 Обемът на промишленото производство в САЩ през септември 2009 г. в сравнение с последния месец е нараснал с 0,7%

В САЩ промишленото производство през септември 2009 г. спрямо предходния месец се е увеличило с 0,7%. Тези данни бяха представени от Федералната резервна система (ФРС) на САЩ. Анализаторите очакваха растежът на този показател с 0,2%. На годишна база индустриалното производство в САЩ спадна с 6,1% през август 2009 г. Коефициентът на използване на индустриалния капацитет през септември на текущата година се е увеличил с 0,6 процентни пункта и възлиза на 70,5%. През август 2009 г. обемът на промишленото производство в Съединените щати, според актуализираните данни, се увеличава с 1,2% на месечна база, а степента на използване на индустриалния капацитет е 69,9%. Търговският дефицит на САЩ през август 2009 г. се понижи с нарастването на износа, а вносът падна малко повече от прогнозираното, според доклад на Министерството на търговията. През август дефицитът в търговския баланс достигна 30.7 млрд. Долара, което е с 3.6% по-малко в сравнение с 31.9 млрд. Долара. Търговският дефицит през август е почти два пъти по-нисък от рекорден дефицит от 64.9 млрд. През юли 2008 г..

Прочетете повече ...

08.10.2009 21:46 Според окончателните данни БВП на Еврозоната намаля през третото тримесечие на 2009 г. с 4,8%

Европейската статистическа служба Евростат съобщи, че според окончателните данни БВП в областта на движението на единната европейска валута (евро) през април-юни е намалял с 0,2%, а в 27-те държави-членки - с 0,3% на тримесечна база. В сравнение с второто тримесечие на миналата година спадът е бил 4,8% за еврозоната и с 0,1 процентни пункта повече за страните от ЕС. Публикуваните окончателни данни бяха по-лоши от актуализираните данни, публикувани през септември. След това се съобщава, че икономиката на еврозоната и страните от ЕС е намаляла съответно с 0,1% и 0,2%. През първото тримесечие на 2009 г. БВП на еврозоната се понижи с 2,5%, в 27 страни от Европейския съюз - с 2,4%, а на 14 септември Европейската комисия публикува прогноза, че БВП ще нарасне с 0,2% и 0,1% През четвъртото тримесечие.

Прочетете повече ...

28.09.2009 23:46 Международният валутен фонд ще увеличи прогнозите си за растежа на световната икономика

Международният валутен фонд (МВФ) ще увеличи прогнозите си за растежа на световната икономика в своя доклад, който ще бъде публикуван през следващите дни. Това заяви управляващият директор на фонда Доминик Строс-Кан (Доминик Строс-Кан). "От дълго време казахме, че възстановяването на световния БВП ще започне през първата половина на 2010 г., но 2009 може да бъде малко по-добре, отколкото си помислихме", каза по време на интервю с френската радио "Европа 1" Щраус Кан, заявявайки, Прогнозата на МВФ ще бъде малко по-положителна.
Текущата прогноза на фонда за световния БВП прогнозира спад с 1,4% през тази година и увеличение с 2,5% през 2010 г. "За еврозоната е възможно да се възстанови пълно възстановяване през 2010 г., но не и до нивата на растеж преди финансовата криза", добави Щраус-Кан и още веднъж посочи какво е твърде рано за международните правителства да изоставят пакетите от стимули.

Прочетете повече ...

09.09.2009 00:46 Обемът на промишленото производство в Русия през август падна с 3% в сравнение с юли

Обемът на промишленото производство в Русия през януари-август е спаднал с 14% на годишна база. През август индустриалното производство спадна с 12.6% в сравнение с юли - с 3%. Това е посочено в посланието на Росстат. Индексът на производството за добив на минерали през август на годишна база намалява с 3.8% в сравнение с юли с 0.8% за януари - август с 3.2%. В промишлеността през август производството се понижава с 16.8% в сравнение с август на предходната година, в сравнение с юли на текущата година - с 4.3%, през януари-август - с 19.8%. Производството и разпределението на електроенергия, газ и вода през август са намалели с 11,1% в сравнение с август 2008 г., през юли тази година той се е увеличил с 0,7%. През януари-август този сектор отбеляза спад от 6,6%. Производството на нефт и газ кондензат в Русия през януари-август 2009 г. в сравнение със същия период на миналата година се е увеличило с 0,4% до 326 милиона тона, съобщи Росстат в изявление. Производство на газ в Русия през януари-август 2009 г. в сравнение със същия период на миналата година е намалял с 19.3% до 358 милиарда кубически метра. През август производството на газ намаля с 11,9% в сравнение с август 2008 г.

Прочетете повече ...

11.09.2009 13:34 БВП на Япония през второто тримесечие на 2009 г. се е увеличил с 0,6% в реално изражение

БВП на Япония през второто тримесечие на 2009 г. в реално изражение се е увеличил с 0,6%. При запазване на подобни темпове на растеж ръстът на японския БВП ще бъде 2.3% до края на годината. Тези данни са публикувани от Института за икономически и социални изследвания на правителството на страната. Преди това същия институт прогнозира ръст на японския БВП до края на годината с 3,7%, но сега тази цифра е преразгледана надолу. Тези цифри са доказателство за възхода на японската икономика, който се понижи през последните пет последователни тримесечия. Увеличаването на БВП поставя Япония на равна нога с Германия и Франция, което също показва известно подобрение в този показател. Според анализатори възстановяването на икономиката на страната се дължи на увеличения износ и в резултат на правителствената антикризисна програма. Експертите посочват несъмнено положителното значение на увеличението на БВП, но казват, че японската икономика все още е далече от пълно възстановяване от кризата.

Прочетете повече ...

25.08.2009 15:30 БВП на Русия през януари-юли 2009 г. е намалял с 10.2% спрямо същия период на миналата година

БВП на Русия през януари-юли 2009 г. намалява, според предварителната оценка на Министерството на икономическото развитие на Руската федерация, в сравнение със същия период на 2008 г. с 10,2%. Това се отбелязва при мониторинга на настоящата ситуация в икономиката на Руската федерация, изготвен от Службата. БВП на Русия през юли 2009 г. спрямо юли 2008 г. е намалял с 9.3%. През юни 2009 г. спадът в БВП на Русия беше на ниво 10,1%, през май - 11,5%. Според Министерството на икономическото развитие строителството и потребителското търсене в Русия продължава да намалява. В същото време агенцията отбелязва, че тенденцията за възстановяване на индустриалното производство и натоварването на транспорта се е оказала очевидна, рецесията на инвестициите в дълготрайни активи е спряла. В резултат на това, с изключение на сезонния фактор, според Министерството на икономическото развитие на Русия растежът на БВП продължава за втори пореден месец - през юли БВП нарасна с 0,5% в сравнение с юни.

Прочетете повече ...

22.08.2009 16:07 БВП на Япония през второто тримесечие на 2009 г. е нараснал с 3.7% на годишна база

През второто тримесечие на 2009 г. икономиката на Япония според правителството се е повишила с 0,9% в сравнение с първото тримесечие и с 3,7% в сравнение със същия период на предходната година. Тези цифри изглеждат окуражаващи, като се има предвид, че преди това Земята на изгряващото слънце беше в рецесия за четири тримесечия, а през януари-март тази година БВП спадна с 4% на тримесечие и почти 12% спрямо същия период на миналата година. Анализаторите прогнозираха растежът на БВП на Япония през второто тримесечие на годишна база с 3,9%. Според експерти ключовата роля в сегашния пробив е съживяването на световното търсене на японски продукти (спрямо първото тримесечие, експортът е нараснал с 6,3%), както и пакета от държавни стимули през април, възлизащ на 162 милиарда долара (само през второто тримесечие Публичните инвестиции са се увеличили с 8.1%). Изчерпателна програма, насочена към стимулиране на вътрешното търсене, доведе до факта, че потребителските разходи през второто тримесечие на тази година се увеличиха с 0,8%.

Прочетете повече ...

17.08.2009 20:52 Производствената продукция в РФ през юли 2009 г. е намаляла с 10.8% спрямо същия период на миналата година

Промишленото производство в Русия през януари-юли 2009 г. спрямо януари-юли 2008 г. е намаляло с 14,2%. Тези данни бяха разкрити на 17 август от Федералната служба за статистическа статистика (Rosstat). Същевременно промишленото производство през юли 2009 г. спрямо юли 2008 г. е намаляло с 10,8%. В сравнение с юни 2009 г. този показател е нараснал с 4,7%. В същото време, промишленото производство в Русия през първата половина на 2009 г. в сравнение със същия период на 2008 г. е намаляло с 14,8%, през юни тази година в сравнение с юни 2008 г. - с 12,1%.

Прочетете повече ...

08/15/2009 11:56 БВП на Еврозоната през второто тримесечие на 2009 г. намалява само с 0.1% спрямо първото тримесечие

Спадът в БВП на Еврозоната се забави значително през второто тримесечие на 2009 г. и възлезе само на 0,1% от първото тримесечие, съобщи вчера от Европейската статистическа агенция Евростат. Неочакваното тримесечно нарастване на БВП на най-големите икономики в ЕС - Германия и Франция - компенсира спада в икономиките на Италия и Нидерландия (БВП на Италия намаля с 0,5%, нидерландските - с 0,9%) и предизвика реч за края на рецесията в Европа. Въпреки че формално БВП на Еврозоната (включително 16 държави-членки на ЕС) пада за пето поредно тримесечие, спадът през второто тримесечие на 2009 г. спрямо предходния период е много по-слаб от прогнозираните стойности и тримесечния спад на най-голямата в света икономика в САЩ (0.3% спрямо първото тримесечие). Икономистите, интервюирани от Блумбърг, прогнозираха спад на БВП на еврозоната тримесечно с 0,5%.

Прочетете повече ...


Страница: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] ] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [ 50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] ] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] 100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [предишна] [следваща]

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира - Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Борсови индекси

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели