ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Световни икономически новини

20.04.2010 г. 21:55 ч. Обемът на промишленото производство в САЩ нараства само с 0,1%

Обемът на промишленото производство в САЩ нарасна до края на март тази година на месечна база само с 0,1%, докато анализаторите очакваха ръст на този показател с 0,7%. Тези данни бяха предоставени от Федералния резерв (FRS). В сравнение с нивото от март миналата година, промишленото производство в САЩ се увеличи през март 2010 г. с 4,0%. Коефициентът на използване на индустриалния капацитет се увеличава с 0.2 процентни пункта и възлиза на 73.2%. През първото тримесечие на 2010 г. промишленото производство нарасна с 7.8%. През февруари тази година обемът на промишленото производство в страната е нараснал с 0.3% на месечна база (по-рано отчетен ръст от 0.1%), а степента на използване на индустриалния капацитет е била 73% (вместо предишната оценка на 72, 7%).

Прочетете повече ...

11.04.2010 г. 13:19 ч. Китай през март 2010 г., за първи път от 6 години, е изправен пред дефицит в търговския баланс

Търговският дефицит на Китай, според официалните данни, публикувани от Генералната митническа администрация, възлиза на 7,24 млрд. Долара през март 2010 г. Дефицитът за месеца в Китай се регистрира за първи път от април 2004 г., когато достигна 2,26 млрд. Текущата цифра представляваше пълна изненада за икономистите, които очакваха търговски дефицит от 390 млн. Долара. Обемът на китайския износ през март 2010 г. се увеличи с 24,3% до 112,11 млрд. Долара, докато вносът се увеличи с 66% до 119 , 35 милиарда долара.

Прочетете повече ...

05.04.2010 г. 23:06 ч. Потребителските цени в Русия през март 2010 г. са се увеличили с 0,6%, от началото на годината инфлацията е била 3,2%

Потребителските цени в Русия през март 2010 г. са се увеличили с 0,6%, от началото на годината инфлацията е била 3,2%. Това съобщи Федералната служба за статистическа статистика на Русия (Росстат). През март 2009 г. инфлацията беше 1,3%, от началото на годината - 5,4%. В годишно изражение през март тази година потребителските цени в Русия нараснаха с 6.5%, включително за хранителните продукти - с 4.8%, за нехранителните стоки - с 6.6%, за услугите - с 8.4%. В шест региона на Руската федерация през март 2010 г. цените са се увеличили с 1% или повече. В Москва и Санкт Петербург индексът на потребителските цени за месеца е 100.7% (от началото на годината - 103.5% и 103.8% съответно). През март темпът на растеж на цените на плодовете и зеленчуците продължи да бъде по-висок от общата промяна в цените на хранителните продукти. Най-високите цени за банани, прясно зеле, моркови и лук - с 7.4-12.8%. В същото време се наблюдава спад в цените за някои видове зеленчуци и плодове. Чесън, грозде, круши, лимони паднаха с 0.2-1.8%.

Прочетете повече ...

27.03.2010 г. 12:35 ч. Според окончателните данни, БВП на САЩ през IV тримесечие на 2009 г. се е увеличил с 5.6%

БВП на САЩ в реално изражение през четвъртото тримесечие на 2009 г. според окончателната оценка се е увеличил с 5,6% в сравнение с третото тримесечие, според прессъобщение на Бюрото за икономически анализи на американското министерство на търговията, анализирано от информационно-аналитичния интернет портал dailyFX.com , Предполага се, че оценката на икономическия растеж за октомври-декември ще остане на ниво от 5,9% в сравнение с третото тримесечие на миналата година. Както бе отбелязано в изявлението, през третото тримесечие на миналата година БВП на страната е нараснал с 2,2%. Увеличението на БВП се дължи основно на положителни показатели, свързани с частните вътрешни инвестиции, износа, личното потребление на потребители и инвестициите в дълготрайни активи на нежилищни фондове. Вносът по отношение на БВП също се увеличи. Въпреки преразглеждането на данните за БВП, темпът на растеж на американската икономика бе най-значим през последните шест години.

Прочетете повече ...

20.03.2010 13:41 Обемът на промишленото производство в Русия през февруари 2010 г. се е увеличил само с 1.9%

Обемът на промишленото производство в Русия през януари-февруари 2010 г. се е увеличил с 5,8% в сравнение със същия период на миналата година. Тези данни се предоставят от Федералната служба за статистическа статистика (Rosstat). През февруари тази година промишленото производство нарасна с 1.9% в сравнение с февруари 2009 г. и с 4.8% в сравнение с януари 2010 г. Като цяло през 2009 г. промишленото производство в Русия е намаляло с 10,8% в сравнение с предходната година. През първите два месеца на 2010 г. обемът на добива на минерали се увеличи с 6.7% в сравнение със същия период на миналата година, обемът на производството в преработващата промишленост - с 5.2%, производството и разпределението на електроенергия, газ и вода - с 8, 1%. През януари-февруари тази година, производството на въглища възлиза на 53.8 милиона тона, което е с 17% повече от същия период на миналата година. Обемът на производството на нефт (включително газов кондензат) възлиза на 81.2 млн. Тона, което е с 3.2%. Обемът на производството на газ е 122 милиарда кубически метра (увеличение от 16,5%). През отчетния период обемът на производство на желязна руда се увеличи с 36.7% до 14.7 млн. Тона.

Прочетете повече ...

14.03.2010 17:28 БВП на Япония през IV тримесечие на 2009 г. спрямо крайните данни нарасна с 3.8%

БВП на Япония през IV тримесечие на 2009 г., според окончателните данни, се е увеличил с 0,9% в сравнение с III тримесечие на 2009 г. Тези данни са публикувани от Института за икономически и социални изследвания на правителството на страната. На годишна база ръстът на този показател е 3,8%. Анализаторите очакваха растежът на БВП да е около 4% на годишна база, но отрицателната роля играе фактът, че частният бизнес отказа да увеличи значително инвестициите си. Освен това окончателните данни бяха значително по-лоши от предварителните данни, публикувани през февруари (1.1% в сравнение с предходното тримесечие и 4.6% годишно). Преразглеждането на индекса на БВП беше повлияно по-специално от ниските темпове на растеж на инвестициите - само 0,9%, според новите данни. Дефлаторът на БВП намалява с рекорд 2,8% за 3 месеца (според предишни данни, 3%). Основният фактор за растежа на японската икономика е разширяването на износа, докато вътрешното търсене остава слабо. Както вече беше съобщено, БВП на Япония през третото тримесечие на 2009 г. се е увеличил реално с 0,3%. През второто тримесечие на 2009 г. БВП на страната в реално изражение се е увеличил с 0,6%, а през тримесечието на 2009 г. тази цифра е намаляла с 3,8% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2008 г.

Прочетете повече ...

06.03.2010 16:01 Брутният вътрешен продукт на Русия през януари 2010 г. се е увеличил с 5,2% на годишна база

БВП на Русия през януари 2010 г. се е увеличил с 5,2%, до голяма степен благодарение на ускорения ръст на потребителското търсене. Това се посочва в Министерството на икономическото развитие (МЕД), изготвено чрез наблюдение на текущото положение в икономиката на Руската федерация през януари 2010 г. Спрямо декември, растежът на БВП без сезонните и календарните фактори е 0.3%. От гледна точка на компонентите на производството на БВП промишленото производство, транспортът и търговията допринесоха положително за динамиката на БВП. Един от основните положителни моменти от януари беше ускоряването на ръста на потребителското търсене. В сравнение с декември, с изключение на сезонния компонент, оборотът на търговията на дребно се е увеличил с 1,5% в сравнение с януари на предходната година, ръстът е бил 0,3%. Ръстът на потребителските разходи беше осигурен от нарастването на реалните доходи на населението и заплатите (7.1% и 2.6% в сравнение с януари на предходната година). С изключение на сезонността, реалните доходи на населението са се увеличили с 2,2% през януари, а заплатите с 0,7%.

Прочетете повече ...

23.02.2010 г. 13:29 ч. БВП на Япония през IV тримесечие на 2009 г. се е увеличил с 4,6% на годишна база

БВП на Япония през IV тримесечие на 2009 г. се е увеличил с 1,1% в сравнение с предходното тримесечие, както се съобщава от правителството. В годишно изражение брутният брутен вътрешен продукт на Япония през четвъртото тримесечие нараства с 4,6%. Икономистите средно прогнозираха ръст на японския БВП с 0,9% на тримесечие и с 3,6% на годишна база. В същото време през 2009 г. цялата икономика на Япония намаля с 5,0%, което е най-големият спад след Втората световна война. Според доклада на правителството на страната такъв резултат е постигнат поради рязък спад в тримесечието на 2009 г. и последващ умерен растеж. Обемът на промишленото производство в Япония през 2009 г. е намалял с 22,4%. Това съобщиха от Министерството на икономиката, търговията и промишлеността на Япония. Спадът в индустрията на Земята на изгряващото слънце продължава още две години. Той започна през 2008 г., когато показателят падна с 3,4%. От април миналата година обаче промишленото производство в Япония бавно се възстановява.

Прочетете повече ...

14.02.2010 г. 13:10 ч. Ръстът на БВП в Еврозоната през IV тримесечие на 2009 г. се забави и възлезе на 0.1%

Според Европейската статистическа агенция Евростат растежът на БВП в Еврозоната през IV тримесечие на 2009 г. се забави и достигна 0.1% в сравнение с предходното тримесечие. През третото тримесечие БВП на Еврозоната нарасна с 0,4%. Въпреки положителния ефект от бързия спад на БВП на Еврозоната година по-рано тази цифра през четвъртото тримесечие все още е спаднала с 2.1% на годишна база - дори повече от първото тримесечие на 2009 г. Предварителните изчисления на статистическата агенция показаха вероятността от отрицателна изненада. Въпреки нарастването на темповете на растеж на БВП във Франция, ръстът на показателя спря в Италия, а в Италия промяната в БВП беше напълно отрицателна.

Прочетете повече ...

30.01.2010 г. 16:41 ч. БВП на САЩ през IV тримесечие на 2009 г. се е увеличил с 5,7% спрямо същия период на предходната година

Американската икономика през октомври-декември миналата година се е увеличила с 5,7% в сравнение със същия период на 2008 г., съобщи днес Министерството на търговията на страната. Ръстът на БВП се превърна в рекорд за последните шест години и надмина прогнозите на анализаторите, които очакваха увеличението му с 4,5-4,7%. Подобно рязко покачване на икономистите се дължи на нарастването на частните инвестиции в запасите и на реалните разходи за лично потребление, което се е увеличило с 2.05 през четвъртото тримесечие, както и на увеличения износ. Освен това значително намаление на БВП беше постигнато чрез намаляването на търговските резерви. Техните обеми през октомври-декември се понижиха само с 33,5 млрд. Долара, а през третото тримесечие - с 139,2 млрд. Долара. Промяната в нивата на бизнес запасите добави индикатор за БВП от 3,39 процентни пункта, а през 2009 г. икономиката на Съединените американски щати започна Излезте от най-силната рецесия в половин век. През третото тримесечие икономическият растеж е бил 2,2%. Вярно е, че след резултатите от цялата година БВП се понижи с 2,4%. Въпреки това като цяло повечето анализатори прогнозират постоянно подобрение на макроикономическите показатели в САЩ тази година, въпреки че предупреждават, че все още няма да бъде бурен.

Прочетете повече ...


Страница: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] ] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [ 50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] ] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] 100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [предишна] [следваща]

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира - Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Борсови индекси

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели