ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Световни икономически новини

19.10.20 г. 11:28 Всичко е наред в Казахстан, с изключение на държавните финанси

Като изключително глобално интегрирана и богата на ресурси държава с над средния доход, Казахстан е изправен пред сериозни предизвикателства в сегашната глобална среда. Основните проблеми на Казахстан включват управлението на публичните финанси с цел запазване на финансовата стабилност и генериране на широкообхватен икономически растеж. Според Световната търговска организация общата търговия с брутния вътрешен продукт (БВП) на Казахстан е 69% през 2014 г., като обемът на търговията на глава от населението е 8720 щатски долара. Страната показа сравнително голям излишък от 37 млрд. Долара в търговията със стоки, като почти девет десети от износа попада в категорията "гориво и минно дело", от които около три четвърти са предназначени за Европейския съюз. Обратно, малко повече от четири пети от вноса са в категорията "Производствени продукти", докато Руската федерация е една трета, а Европейският съюз - около една пета от общия внос. През 2014 г. Казахстан има дефицит в търговията с услуги от 6,3 милиарда долара, което показва, че макар Казахстан да е страна с висока степен на интеграция на световно равнище, търговският му профил не е разнообразен и е обект на рецесии в цикли Нефт и метали, които понастоящем се наблюдават по целия свят.

Прочетете повече ...

05.05.2016 г. 21:06 ООН: Слабото нарастване на световната икономика остава и е възможно само умерено подобрение

С малкото перспективи за промяна на ситуацията през 2016 г. растежът на световната икономика остава слаб, което създава предизвикателство за реализирането на целите за развитие, се казва в новия доклад на ООН, публикуван в средата на май. Според доклада на ООН "Световната икономическа ситуация и перспективи" от средата на 2016 г., разкрит в седалището на ООН в Ню Йорк от Департамента за икономически и социални въпроси на ООН (DESA), световният брутен продукт ще нарасне само с 2,4% През 2016 г., както през 2015 г. Така организацията преразгледа прогнозата си, публикувана през декември 2015 г., с 0.5 процентни пункта. "Докладът подчертава необходимостта от по-балансирана комбинация от политики за възстановяване на силата на глобалния растеж и създаване на благоприятна среда за постигане на" програма за устойчиво развитие до 2030 г. ", заяви Лени Монтиел, помощник генерален секретар за икономическо развитие. По-специално в доклада се отбелязва, че постоянната слабост на съвкупното търсене в развитите икономики продължава да бъде спирачка за растежа на световната икономика, докато ниските цени на суровините, продължаващото фискално неравновесие и дисбалансите по текущата сметка и политиките за затягане допълнително засилват перспективите за много Износители на стоки: икономиките на Африка, Общността на независимите държави (ОНД) и Латинска Америка и Карибите. Това се изостря от сериозните шокове, политическите проблеми и големите отливки на капитали в много развиващи се региони.

Прочетете повече ...

17.05.2016 11:36 Казахстан възнамерява да привлече 1 млрд. Долара, за да подобри конкурентоспособността на икономиката

Казахстан възнамерява да привлече заем от 1 млрд. Долара от Международната банка за възстановяване и развитие (MBRD е част от групата на Световната банка). Съответното споразумение, подписано на 17 февруари 2016 г. с МБВР, бе ратифицирано от Меджлис (долната камара на казахския парламент) на 11 май 2016 г., съобщиха от пресслужбата на Мейлис. Заемът ще бъде използван за финансиране на политики за развитие в областта на макроикономическото управление и повишаване на конкурентоспособността на икономиката на Казахстан. Заемът ще подкрепи основните приоритети на социално-икономическото развитие на страната и прилагането на стратегическите мерки на казахстанското правителство за стимулиране на икономиката и насърчаване на икономическия растеж.

Прочетете повече ...

05/16/2016 11:51 Икономика Китай изглежда по-зле от очакванията през април, което поражда загриженост за стабилизирането

Производството, инвестициите и търговията на дребно в Китай нараснаха по-бавно от очакваното през април, като добавиха съмнения относно стабилизирането на втората по големина икономика в света. Растежът на производството на растенията се забави до 6% през април, Националното статистическо бюро заяви в събота 14 май разочароващи анализатори, които очакваха цифрата да нарасне до 6,5% на годишна база, след увеличение с 6,8% месец. Ръстът на инвестициите в дълготрайни активи в Китай се понижи до 10,5% на годишна база през януари-април, също под пазарните очаквания от 10,9% и от 10,7% през първото тримесечие. Инвестициите в дълготрайни активи от частни фирми продължиха да се забавят, сочейки скептичното отношение на частните предприятия към икономическите перспективи на страната. Инвестициите на частни компании се увеличиха с 5.2% на годишна база през януари-април, при ръст от 5.7% през първото тримесечие.

Прочетете повече ...

13.05.2016 14:13 БВП на Еврозоната се влоши от очакванията, БВП на Германия - по-добър

Европейската статистическа агенция Евростат съобщи, че икономиката на еврозоната е нараснала с 0,5% през първите три месеца на 2016 г. По този начин агенцията ревизира надолу първоначалната си оценка от 0,6%. Това означава, че икономиките на държавите от еврозоната са се увеличили с 1,5% на годишна база, а не с 1,6%, както беше съобщено по-рано. БВП се е увеличил във всички държави от еврозоната, които предоставиха данни, с изключение на Гърция и Латвия, където икономиката се сви с 0.4 и 0.1%. Извън блока унгарските и полските икономики също се понижиха през първите три месеца на тази година. Германската икономика нарасна в началото на годината, тъй като силата на вътрешното търсене компенсира слабостта на износа, но анализаторите очакват растежът в бъдеще да се отслаби. Брутният вътрешен продукт в най-голямата икономика на еврозоната се е увеличил с 0,7% в сравнение с предходното тримесечие за първите три месеца на 2016 г., както се вижда от данните на статистическата служба на страната. Данните бяха по-високи от ръста от 0,3% през последното тримесечие на 2015 г. и по-високи от прогнозите на икономистите - 0,6%. В сравнение със същото тримесечие на предходната година, БВП на Германия нараства с 1,6%, в сравнение с увеличение от 1,3% в края на 2015 г.

Прочетете повече ...

05/12/2016 11:23 Банка на Канада: Глобалната икономика е изправена пред рискове, но растежът е най-вероятно

Докато глобалната икономика е изправена пред редица рискове, включително и потенциален удар от Китай, най-вероятният сценарий е, че растежът ще продължи, като някои бавновълни бавно започват да изчезват, съобщи високопоставен служител на Bank of Canada в сряда, 11 май. Въпреки това потенциалът за растеж на световната икономика ще бъде по-нисък, отколкото преди 10 години, отчасти поради демографските промени, които политиците не могат да решат напълно в краткосрочен план, каза първият заместник-председател на банката Каролин Уилкинс. "Има много рискове за спада, но бих казал, че най-вероятно е, че икономиката ще продължи да расте", каза Уилкинс. "Това не е типичен инфлационен натиск, който можете да наблюдавате, което води до много рязко покачване на лихвените проценти, което често води до рецесии."

Прочетете повече ...

05.05.2016 20:09 Мрачните перспективи за руската икономика

Икономическите перспективи на Русия стават все по-мрачни. Миналата година спадът в цените на енергията и международните санкции помогнаха за намаляване на БВП с 3,7%. Реалните заплати в страната паднаха с около 10%. Тази година се очаква тенденцията за негативна тенденция да продължи. През 2016 г. обществените разходи за образование и здраве ще бъдат намалени с 8%. Безплодните опити на Кремъл да диверсифицира руската икономика до голяма степен се провалиха. Производителността на труда остава хронично ниска, а инвестициите - външни и вътрешни - значително намаляват. За съжаление, редът е малко вероятно да се случи. При сегашните условия нито повишаването на цените на енергията, нито вдигането на санкции вероятно ще са достатъчни, за да съживят умиращата икономика на страната.

Прочетете повече ...

05/07/2016 14:11 Тези четири неща могат да добавят пукнатини към световната икономика

След несигурността в началото на 2016 г. световната икономика всъщност изглежда доста добре сега. Въпреки някои слабости, икономическите данни за САЩ се подобриха невероятно през последните няколко месеца. Пазарът на акции (макар и с малки периоди на корекция) също има настроение за растеж. Навсякъде по света, от развиващите се пазари до Европа всичко изглежда не перфектно, но доста стабилно. Въпреки това ситуацията не е много удобна, както казаха членовете на глобалния икономически екип на Citi тази седмица. "Никоя от структурните вятърни прозорци, които като че ли навлязоха в световната икономика през последните години (комбинация от прекомерен дълг, влошаваща се демографска ситуация, нарастваща политическа несигурност и краят на чудотворния икономически растеж на Китай и стоковия супер цикъл), не са решени" Ibrahim Rahbari, Willem Buiter и Cesar Rojas в бележка към доклада си. Citi икономистите са идентифицирали краткосрочни причини, поради които са загрижени за глобалния растеж.

Прочетете повече ...

05.05.2016 11:20 Световната икономика е в лошо състояние и се влошава

Международният валутен фонд и други организации наскоро ревизираха надолу своите прогнози за световния икономически растеж - още веднъж. Нищо чудно: световната икономика има няколко ярки петна и много бързо потъмняват. Сред развитите икономики Съединените щати току-що са имали две четвърти от ръста, средно 1%. По-нататъшното премахване на паричните ограничения доведе до увеличаване на цикличното възстановяване в еврозоната, въпреки че потенциалът за растеж в повечето страни е все още доста под 1%. В Япония "абеномиките" губят пара и икономиката на страната се забавя от средата на 2015 г. и сега е близо до рецесия. В Обединеното кралство несигурността около юнския референдум за продължаване на членството в Европейския съюз определя летаргията на наемането и умереността на капиталовите разходи. И други развити икономики - като Канада, Австралия и Норвегия - се изправиха пред лицето си поради ниските цени на суровините. Малко по-добри са нещата в повечето страни с развиващи се икономики. Сред петте страни от БРИК два са в рецесия, една (Южна Африка) едва расте, друга (Китай) изпитва рязък структурен спад, а Индия изглежда добре само защото - както казва председателят на централната банка на страната Рагхурам Раджан - В царството на слепите, единственият очи е кралят. Много от нововъзникващите пазари се забавиха от 2013 г. насам, включително поради слабите външни условия, икономическата нестабилност (произтичаща от леките парични, данъчни и кредитни политики през добрите години) и често поради отклонение от пазарните реформи Варианти на държавния капитализъм.

Прочетете повече ...

03.05.2016 18:57 Икономиката на Украйна ще се върне към растеж през 2016 година

Националната банка на Украйна (НБУ) очаква леко увеличение на БВП на страната на годишна база през януари-март 2016 г. "В резултат на по-нататъшното икономическо възстановяване, по-специално, ще има леко увеличение на БВП на годишна база през първото тримесечие на 2016 г., както се очаква", се казва в документа, публикуван в края на април на интернет страницата на Националната банка. НБУ поддържа прогнозата за ръст на реалния БВП на ниво от 1.1% през 2016 г. и 3.0% през 2017 г. Ръстът на потребителските цени в Украйна през 2015 г. се ускори до 43.3% от 24.9% през 2014 г., а спадът на БВП се ускори до 9.9%, при 6.6% съответно. МВФ смята, че икономиката на Украйна ще нарасне с 1,5% тази година, с 0,5% по-малко от прогнозата, публикувана през октомври 2015 г. БВП на Украйна спадна с 9,9%, а ръстът на БВП на страната се очаква да остане на 1,5% през 2016 г. и да достигне 2,5% през 2017 г., според доклада на МВФ "Световна икономическа перспектива".

Прочетете повече ...


Страница: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] ] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [ 50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] ] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] 100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [предишна] [следваща]

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира - Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Борсови индекси

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели