ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Световни икономически новини

11/21/2006 20:22 Нарастването на брутния национален продукт в еврозоната през тримесечието на 2006 г. е направило 0,5%, в ЕС 25 - 0,6%

По предварителни данни растежът на БВП в еврозоната през третото тримесечие на 2006 г., В сравнение с второто тримесечие на 2006 г. възлиза на 0.5%. И 2,6% спрямо третото тримесечие на 2005 г. Общият БВП на 25-те страни членки на Европейския съюз нараства с 2,8% през третото тримесечие на 2006 г. спрямо третото тримесечие на 2005 г. спрямо 2,9% , В сравнение с второто тримесечие през третото тримесечие, икономическият растеж в ЕС25 възлиза на 0,6%, което е по-малко в сравнение с тримесечието II в сравнение с тримесечието I - 0,9%.

Прочетете повече ...

20.11.2006 20:15 През 2007 г. БВП на САЩ ще нарасне с 2,5% в сравнение с 3,3% тази година

Според предварителните данни БВП на САЩ нарасна с 1,6% през третото тримесечие на 2006 г. в сравнение със същия период на миналата година. Основната причина за забавянето на икономическия растеж е намаляването на инвестициите в строителството на жилищни сгради в сравнение с миналата година с 17.4%. Икономистите очакват растежът на американската икономика през IV тримесечие да бъде 2,5% в сравнение със същия период на миналата година, докато преди три месеца икономистите прогнозираха растежът да бъде 2,9%. Както се очакваше, ръстът на американската икономика през тримесечието на 2007 г. ще бъде 2,7% в сравнение с първото тримесечие на 2006 г. По-рано икономистите прогнозираха, че ръстът на БВП в тримесечието ще бъде 2,9%. През 2007 г., според прогнозите на Националната асоциация на индустриалците (NABE), БВП на САЩ ще нарасне с 2,5% в сравнение с 3,3% през 2006 г.

Прочетете повече ...

20 ноември 2006 17:53 Излишъкът в търговския баланс в еврозоната през септември 2006 г. възлезе на 2,0 милиарда евро

Според Евростат излишъкът от търговия на Евростат през септември 2006 г., според предварителните данни, възлиза на 2,0 милиарда евро, надхвърляйки прогнозите на анализатори, които очакваха търговски дефицит от 2,5 милиарда евро въз основа на августната стойност на показателя. Според ревизираните данни отрицателното салдо на търговията в зоната на разпространение на единната европейска валута през август 2006 г. възлиза на 5,4 милиарда евро (ревизирани от 5,8 милиарда евро) в сравнение с дефицита от 2,9 милиарда евро, който беше регистриран през август по-рано. В сравнение със същия период на миналата година, износът се е увеличил с 2,0%, вносът е намалял с 0,1%.

Прочетете повече ...


Страница: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] ] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [ 50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] ] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] 100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [предишна]

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира - Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Борсови индекси

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели