ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Световни икономически новини

15.12.2006 г. 19:24 ч. В момента Мюнхен, Русия е на нов етап на икономическо развитие

Реалният обем на брутния вътрешен продукт (БВП) на Русия през януари-септември 2006 г. се е увеличил с 6,5% в сравнение със същия период на миналата година. Това съобщи Федералната служба за статистическа информация Росстат. През януари-септември 2005 г. темпът на растеж на реалния БВП беше 5.8% в сравнение със същия период на 2004 г. Обемът на промишленото производство в Русия през януари-ноември 2006 г. се е увеличил с 4,1% в сравнение с януари-ноември 2005 г. През ноември 2006 г. в сравнение с ноември 2005 г. обемът на промишленото производство се увеличава само с 3.0% (през предходния месец - с 5.4%) спрямо октомври 2006 г. - само с 1.5% (през предходния месец - С 2.9%).

Прочетете повече ...

13.12.2006 20:41 Растежът на БВП в Япония през тримесечието. 2006 г. според крайните данни е 0.2%

Ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) на Япония на 3 кв. Км. 2006 г., според окончателните данни, е 0.2% в сравнение с предходното тримесечие и 0.8% в сравнение с тримесечието. 2005 През второто тримесечие. През 2006 г. растежът на БВП на Япония е бил 0,2% в сравнение с предходното тримесечие и 1,0% в сравнение с второто тримесечие. 2005 Въпреки факта, че растежът на икономиката на Япония е нисък, продължителността на периода на растеж е рекордна след Втората световна война. Периодът на растеж на японската икономика започна през януари 2002 г. и вече е около 5 години. Министерството на икономиката, търговията и промишлеността съобщи, че промишленото производство на Япония през октомври се е увеличило сезонно с 1,6% спрямо предходния месец по ревизирани данни, което е идентично с първоначалната оценка. Основните потребителски цени, с изключение на храните и енергията, намаляха през октомври с 0,4%. Освен това японското правителство съобщи, че процентът на безработицата през октомври е спаднал до 4,1%.

Прочетете повече ...

11.12.2006 20:47 Икономистите прогнозират забавяне на ръста на БВП в САЩ до 2,0% на 4 квадратни метра. 2006

БВП на САЩ ще нарасне с 2,0% на 4 квадратни метра. 2006 спрямо същия период на миналата година и ще се увеличи с 2,4% през първите три месеца на следващата година, е средната стойност на прогнозите на 80 икономисти, интервюирани от 1 декември до 8 декември. През второто тримесечие. През 2007 г. ръстът на БВП според тях ще бъде 2,5%. Стойностите бяха коригирани надолу от предходната прогноза. В началото на ноември икономистите прогнозираха 2.5% на 4 квадратни метра. 2006, 2.6% на 1 квадрат. 2007 г. и 2,7% през второто тримесечие. 2007. Забавянето на растежа на БВП може да доведе до спад на инфлационния натиск върху американската икономика. Според прогнозите на икономистите потребителските цени ще се увеличат с 2,2% тази година. Това е по-малко от предвиденото по-рано - 2,5%. През 2007 г. потребителските цени ще нараснат с 2,4%.

Прочетете повече ...

09.12.2006 17:30 Индексът на Мичиганския университет намаля през първата половина на декември до 90.2 пункта

Предварителната стойност на индекса на доверието, изчислена от Университета в Мичиган, падна през декември до 90.2 пункта в сравнение с крайната стойност през ноември, равна на 92.1 пункта. През октомври индексът на доверие през октомври е 93,6 пункта, което е най-високата стойност от юли 2005 г. Компонентният индекс на университета в Мичиган, отразяващ отношението на потребителите към текущото им финансово състояние, се увеличи от 106,0 пункта през ноември до 108,2 пункта през първата половина на декември. Съставът на индекса, отразяващ очакванията на потребителите за перспективите, падна от 83,2 пункта на 78,6 пункта.

Прочетете повече ...

08.12.2006 19:36 Агрегираният водещ показател за страните от ОИСР през октомври се повиши до 109.7 пункта

Общият водещ показател за страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) се повиши до 109,7 пункта през октомври 2006 г. от 109,5 пункта през предходния месец, съобщиха от ОИСР. Кумулативният водещ показател за САЩ през октомври се повиши до 107.7 пункта, при 107.6 пункта през септември. За еврозоната показателят се повиши до 109.4 пункта от 109.1 пункта, за Япония - до 100.8 пункта от 100.6 пункта, за Великобритания до 102.0 пункта от 101.8 пункта, за Франция - до 108.6 пункта От 108,3 пункта, а за Германия - до 114,9 пункта в сравнение с 114,3 пункта. За Русия водещият показател през октомври падна до 137.0 пункта спрямо 137.8 пункта месец по-рано.

Прочетете повече ...

07.12.2006 20:03 Ръстът на БВП на Русия през 2006 г. ще бъде 6.8%, през 2007 г. - 6.0%

Според актуализираната прогноза на Министерството на икономическото развитие и търговията ръстът на БВП на Русия през 2006 г. ще бъде 6,8% в сравнение с 6,6% в предходната прогноза. Такива данни се съдържат в актуализираната прогноза, публикувана на 5 декември, която Министерството на икономическото развитие и търговията предостави на Министерството на финансите. През 2007 г. темпът на икономически растеж в Русия ще бъде 6,0%. Индексът на промишленото производство в Русия като цяло за десет месеца е бил 104.3%, от които 105.4% през октомври. Коригираната оценка на Министерството на икономическото развитие и търговията за 2006 г. е 104.6% спрямо 104.7% според първоначалната оценка. Инфлацията в Русия през 2006 и 2007 г. ще бъде съответно 9.0% и 6.5% -8.0%.

Прочетете повече ...

05.12.2006 22:01 Производителността на труда в САЩ се е увеличила само с 0,2% през третото тримесечие на 2006 г.

Американското министерство на труда публикува актуализирани данни за тримесечието. 2006 г. относно производителността на труда в американската икономика, с изключение на селскостопанския сектор. По този начин производителността на труда нараства с 0,2% през третото тримесечие на годишна база. Предварителните данни, публикувани в началото на ноември, показват нулева промяна. През второто тримесечие. Производителността през 2006 г. се е увеличила с 1.2% на годишна база, а през последните четири тримесечия производителността на труда в САЩ се е увеличила с 1.4%, което е най-слабият показател след 2 квадратни метра. 1997 Министерството също така съобщи, че обемът на поръчките на американски промишлени предприятия е спаднал през октомври с 4,7% в сравнение със септември.

Прочетете повече ...

04.12.2006 20:49 БВП на Китай ще нарасне с 10,6% през 2006 г. и с 9,5% през 2007 г.

Според JP Morgan ръстът на БВП за Китай през 2006 г. ще бъде 10,6%. Причината за такъв бърз икономически растеж ще бъде увеличаването на износа и продължаващото нарастване на вътрешното потребление, което компенсира лекото намаляване на инвестициите в китайската икономика през третото тримесечие. Представител на финансовата компания заяви, че през 2007 г. растежът на икономиката "под небето" се очаква на 9,5%. Експертът JP Morgan също така заяви, че не очаква внезапно намаляване на инвестициите в китайската икономика въпреки значителното забавяне на растежа на инвестициите в дълготрайни активи до 17% през октомври спрямо година спрямо година 30% за първата половина на годината.

Прочетете повече ...

03.12.2006 17:45 Консолидираният индекс на доверието в страните от ЕС се повиши до 113.1 пункта през ноември

Индексът на Европейската комисия за Европейския съюз нарасна през ноември до 113.1 спрямо 111.5 през октомври. Индексът, изчислен за страните от еврозоната, се понижи с 0,1 пункта и възлезе на 110,3 пункта - първият спад в индекса от средата на 2005 г. Индикаторът за бизнес климата в еврозоната отново се повиши през ноември и достигна най-високото си ниво. Индикаторът се повиши до 1.54 пункта в сравнение с 1.41 пункта месец по-рано.

Прочетете повече ...

12/01/2006 21:45 Индексът на Института за мениджъри на покупки (ISM) намаля до 49,5 пункта

Индексът на Института за мениджъри на покупки (ISM) спадна до 49,5 пункта в сравнение с 51,2 пункта месец по-рано. Стойността на индекса под 50 пункта означава намаляване на активността в индустриалния сектор, което е приблизително 12% от БВП на САЩ. Строителните разходи през октомври, според Министерството на търговията, са намалели с 1,0% в сравнение със септември. През септември този показател е намалял с 0,8%.

Прочетете повече ...


Страница: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] ] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [ 50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] ] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] 100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [предишна] [следваща]

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира - Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Борсови индекси

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели