ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Световни икономически новини

13.12.2007 14:06 Мониторинг на текущото положение в икономиката на Руската федерация за периода януари-ноември 2006 г.

Според Министерството на икономическото развитие и търговията (МЕДТ) на Руската федерация за 11 месеца от 2006 г. ръстът на БВП в сравнение със същия период на 2005 г. е 6.8%, което е много по-високо от темповете за същия период на 2005 г. (6.2%). Такива данни се съдържат в мониторинга на текущото положение в икономиката на Руската федерация за януари-ноември 2006 г., изготвен от Министерството на икономическото развитие и търговията на Руската федерация. Обемът на промишленото производство се увеличава за 11 месеца на 2006 г. с 4,1% в сравнение със същия период на миналата година. Степента на инфлация е 8,2% спрямо 10% за периода януари - ноември 2005 г. Положителното търговско салдо на Руската федерация през януари-ноември 2006 г. е според Министерството на икономическото развитие и търговията (RF) 130.5 млрд. Долара спрямо 107.7 млрд. Долара за същия период на 2005 г., което представлява увеличение от 21.17%. При 87.3% салдото се формира в търговията с държави извън ОНД. Износът на стоки през януари-ноември 2006 г. възлиза на 274.8 млрд. Долара (25.4%), а вносът - 144.3 млрд. Долара (+ 29.5%).

Прочетете повече ...

11.01.2007 20:07 ООН прогнозира забавяне на световния икономически растеж през 2007 г. до 3.2%

ООН прогнозира забавяне на световния икономически растеж през 2007 г. от 3,8% на 3,2%. Експертите на ООН също така предполагат, че завършването на бума на жилищното строителство ще доведе през 2007 г. до ограничаване на потребителското търсене и намаляване на темпа на растеж на американската икономика от 2,9 на 2,2%. В Япония растежът се очаква да падне под 2%, а в Европа - около 2,0%. Същевременно се приема, че забавянето на темповете на растеж няма да окаже почти никакъв ефект върху икономическите резултати на по-слабо развитите страни, а растежът на БВП тук ще бъде средно 7,0%. За Русия икономистите на ООН прогнозират ръст на брутния вътрешен продукт през 2007 г. с 5,8%.

Прочетете повече ...

08.01.2007 12:59 Според ОИСР растежът на БВП в границите на еврозоната през 2007 г. ще бъде 2,2%

Според ОИСР ръстът на БВП в границите на еврозоната през 2007 г. ще бъде 2,2%, през 2008 г. - 2,3%. За да бъдат постигнати тези показатели, държавите, влизащи в еврозоната, трябва да продължат да извършват структурни реформи, показват експерти от ОИСР. В Европейската комисия от тях се очаква ръстът на БВП в цялата еврозона да бъде 2,1% през 2007 г. и 2,2% през 2008 г. Според изпълнителната власт на ЕС през 2006 г. икономическият растеж в еврозоната е 2,6%. През 2005 г. той е на ниво от 1,4%.

Прочетете повече ...

04.01.2007 17:21 Индексът на бизнес активността в американската индустрия през декември 2006 г. се увеличи до 51.4 пункта

Индексът на бизнес активността в индустрията на САЩ (индексът ISM) през декември 2006 г. нарасна едновременно с 1,9 пункта - до 51,4 пункта. Нарастването на индекса ISM бе доказателство, че слуховете за предстоящата рецесия в страната бяха много преувеличени. Индексът ISM, отразяващ обема на новите поръчки, се увеличи от 48,7 през ноември до 52,1 през декември. Компонентът, отразяващ обема на производството, се увеличи от 48,5 на 51,8. Компонентът, отразяващ заетостта в американския производствен сектор, се увеличи от 49,2 на 49,7. Компонентът, отразяващ нивото на цените, заплащани от производствените компании за суровини и компоненти, намаля от 53,5 на 47,5, което показва, че увеличението на цените, наблюдавано през ноември, бе заменено с спад на цените през декември.

Прочетете повече ...

03.01.2007 13:49 Дейността в производствения сектор на Еврозоната намаля през декември 2006 г.

Събрано от RBS и NTC Research Eurozone Services, индексът на мениджърите на доставките (PMI), отразяващ дейността на сектора, е бил 56,5 пункта през декември спрямо 56,6 пункта през ноември. Декемврината стойност стана минимална от девет месеца. Индексът на бизнес активността (индексът на PMI) в Германия, най-голямата икономика в еврозоната, за декември беше 59.4 пункта в сравнение с 58.3 пункта месец по-рано. Индексът на бизнес активността (индекс PMI) във Франция за декември беше 54.2 пункта (прогнозата беше 56.3 пункта, а предишната - 56.5 пункта).

Прочетете повече ...

Индексът на доверие на американските потребители нарасна през декември до 109,0 пункта

Според аналитичната организация Conference Board, доверителният индекс на американските потребители, изчислен от него, се е увеличил през декември до 109.0 пункта спрямо 105.3 пункта (102.9 пункта според първоначалните данни). Увеличаването на индекса през декември и преразглеждането на индекса от ноември станаха изненада за икономистите. Съставът на индекса, който отразява отношението на американците към икономическото положение и тяхното финансово състояние в момента, се е увеличил от 125,4 пункта през ноември до 129,9 пункта през декември. Съставът на индекса, отразяващ очакванията на американците за следващите шест месеца, се увеличи от 91,9 пункта до 95,1 пункта.

Прочетете повече ...

25.12.2006 23:32 БВП на Русия нарасна с 6,8% през първите 10 месеца в сравнение със същия период на миналата година

Ръстът на БВП на Русия през първите 10 месеца на 2006 г. е бил 6,8% в сравнение с 5,9% за същия период на миналата година. Според правителството на Руската федерация ускоряването на растежа на БВП се подкрепя от високите темпове на нарастване на вътрешното търсене, както на потребителите, така и на инвестициите, на фона на по-активно увеличение на реалния разполагаем доход на населението - 11,5% през 10 месеца на 2006 г. спрямо 9,1% Месеци на 2005 година. Според резултатите от 11 месеца на текущата година ръстът на потребителските цени се забавя значително в сравнение със същия период на предходната година и възлиза на 8,2% в сравнение с декември на предходната година в сравнение с 10% за 11 месеца на 2005 г. В същото време, най-бавен растеж на тарифите за жилища и комунални услуги

Прочетете повече ...

22.12.2006 20:34 Промишленото производство в страните от Еврозоната през октомври 2006 г. намалява с 0.1%

Вземайки предвид сезонните колебания, промишленото производство в страните от Еврозоната през октомври 2006 г. се понижи с 0,1% в сравнение със септември. В сравнение с октомври 2005 г. производството в Еврозоната нарасна с 3.6%. Това съобщиха от Европейската статистическа агенция Евростат. Намаляването на производството през октомври се наблюдава за втория пореден месец. Така че през септември 2006 г. производството в еврозоната се понижи само с 1,1% в сравнение с предходния месец след увеличение от 1,6% през август. Обемът на промишлените поръчки в Еврозоната - водещ показател за производствения сектор - през октомври 2006 г. е намалял с 0,6% в сравнение със септември. Този показател също спадна и през септември - с 1,4% след ръст от само 3,8% през август. Излишъкът в търговския баланс в еврозоната през октомври 2006 г. възлезе на 2,4 млрд. Евро, в сравнение с 0,1 млрд. Евро през октомври 2005 г. През септември 2006 г. този показател възлиза на 2,1 милиарда евро, което е с 1 милиард евро повече от същия период на миналата година.

Прочетете повече ...

19.12.2006 20:14 Икономическият растеж в еврозоната през 2006 г. ще бъде най-висок през последните шест години

Икономическият растеж в Еврозоната през 2006 г. ще бъде най-висок за последните шест години и ще бъде 2,6%. С тази прогноза в понеделник, 18 декември, говориха експерти от Европейската комисия. Инфлационните рискове няма да представляват голяма опасност, тъй като увеличението на цените през 2006 г. ще бъде 2.3%. Ръстът на вътрешното търсене, който е основният двигател на икономическия растеж и инвестициите в ЕС, ще се ускори. Същевременно безработицата, както се очакваше от Европейската комисия, тази година ще спадне до 8,0% в сравнение с 8,7% през 2005 г. През 2007 г. темпът на растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) на еврозоната, според предварителните оценки, ще се забави леко - до 2,1%.

Прочетете повече ...

17.12.2006 21:27 Обемът на промишленото производство в САЩ се увеличи с 0,2% през ноември

Федералната резервна система (ФРС) на САЩ съобщи на 15 декември, че обемът на промишленото производство в страната през ноември 2006 г. се е увеличил с 0,2% в сравнение с октомври. Основната причина за растежа е увеличението на производството в автомобилната индустрия. Коефициентът на използване на производствените мощности през ноември 2006 г. е около 81,8%. Министерството на труда на САЩ съобщи, че индексът на потребителските цени (ИПЦ) не се е променил през ноември 2006 г. спрямо предходния месец и е нараснал с 2,0% през ноември миналата година. В същото време обаче не се променяше месечната база яговата инфлация (Core CPI), т.е. индексът, с изключение на променливите цени на храните и енергията, въпреки че годишният ръст остана над така наречената "комфортна зона" на Федералния резерв на 1-2%, възлизаща на 2, 6%.

Прочетете повече ...


Страница: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] ] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [ 50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] ] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] 100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [предишна] [следваща]

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира - Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Борсови индекси

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели