ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Световни икономически новини

13.03.2007 21:44 Министерството на икономическото развитие повиши прогнозата за ръст на БВП на Русия през 2007 г. до 6.2%

Министерството на икономическото развитие повиши прогнозата за ръст на БВП на Русия през 2007 г. от 6,1% на 6,2%. Това заяви заместник-директорът на консолидирания отдел за макроикономическо прогнозиране на Министерството на икономическото развитие и търговията Генадий Куранов. Според Куранов нарастването на прогнозата за растежа на икономиката през 2007 г. се дължи на положителния резултат от януари и на очакванията за сравнително висок растеж през първото тримесечие. Междувременно прогнозата за ръст на БВП за периода 2008-2010 г., според него, остава същата и е 5,9% през 2008 г. и през 2009 г. и 6,1% през 2010 г. Инфлацията в Русия през 2007 г. ще бъде 7-8%. Целевите инфлационни параметри, отчитайки маргиналното покачване на цените и тарифите за стоки и услуги на природни монополи, се определят за 2008 г. на 6-7%, за 2009 г. - 5.5-6.5%, а за 2010 г. - на 5-6% ,

Прочетете повече ...

11.03.2007 19:47 Обемът на промишлените поръчки в Япония през януари 2007 г. се е увеличил с 10.6%

Общият обем на поръчките в Япония през януари 2007 г., включително сезонните колебания, се е увеличил с 10,6% в сравнение с февруари. Тези данни бяха публикувани в началото на март от Института за икономически и социални изследвания на правителството на страната. В същото време обемът на промишлените поръчки в частния сектор се увеличи с 1.9%, а обемът на поръчките в частния сектор, с изключение на извънредните поръчки (за морски плавателни съдове, както и поръчки от електроенергийните компании) се увеличи с 3.9%. Няколко дни по-рано Министерството на икономиката, търговията и промишлеността на Япония съобщи, че според него индустриалното производство в тази страна, отчитайки сезонните колебания, е намаляло през януари с 1,5% в сравнение с декември, когато бе отбелязан рекорден ръст на този показател.

Прочетете повече ...

08.03.2007 11:16 Производителността на труда в САЩ се е увеличила през четвъртото тримесечие с 1,6% спрямо същия период на миналата година

Според Министерството на труда производителността на труда е нараснала с 1.6% на годишна база през четвъртото тримесечие. Коригираната цифра е много по-ниска от предварителната цифра, публикувана в началото на февруари и равняваща се на 3,0%. Цената на труда на единица продукция се е увеличила с 6.6% на годишна база през четвъртото тримесечие. През 2006 г. производителността на труда в САЩ се е увеличила с 1,7%, което е най-ниското ниво от 1997 г. насам, когато се равнява на същата стойност. Разходите за труд на единица продукция се увеличават през 2006 г. с 3,2%, което е най-голямото увеличение след 2000 г., когато тази цена се е увеличила с 4,2%. Припомнете си, че според актуализираните данни, публикувани от Американското министерство на търговията миналата седмица, реалният БВП на САЩ се е увеличил с 2,2% на годишна база през четвъртото тримесечие на 2006 г., а не с 3,5%, както се съобщава в края на януари.

Прочетете повече ...

04.03.2007 11:24 Индексът на мениджърите на предлагането (PMI) за еврозоната леко се повиши през февруари

PMI за Еврозоната, съставен от RBS и NTC Research Eurozone Services и въз основа на проучване на около 3 000 мениджъри по покупки в еврозоната, отбеляза леко повишение през февруари до 55,6 пункта през февруари от 55,5 пункта през февруари на януари. Индикаторът съвпадна с прогнозите на анализаторите. Общото увеличение на показателя се дължи на ръста на производството и новите поръчки за продукти. Германският PMI се промени от спад от 58,5 през януари и сезонно коригира до 57,2 пункта през февруари, а френският PMI нарасна сезонно до 53,4 пункта миналия месец от 52,4 пункта Предишни, казаха независими източници. Във Великобритания PMI се повиши до 55,4 пункта от ревизираната през януари стойност до 53,2 пункта.

Прочетете повече ...

27.02.2007 21:27 Индексът на потребителското доверие в САЩ нарасна през февруари до 112,5 пункта

Конферентният борд на аналитичната организация съобщи, че неговият изчислен индекс на доверието на потребителите в САЩ се е повишил през февруари до 112,5 пункта в сравнение с 110,2 пункта през януари. Тази цифра беше неочаквана за икономистите. Техните средни прогнози предполагат, че през февруари индексът ще падне до 108.9 пункта. Съставът на индекса, отразяващ отношението на американците към икономическата ситуация и тяхното финансово състояние в момента, се увеличи от 133,9 пункта през януари до 139,0 пункта през февруари. Съставът на индекса, отразяващ очакванията на американците за следващите шест месеца, се увеличи от 94,4 пункта до 94,8 пункта. Данните на Конферентния съвет бяха получени въз основа на проучване на 5000 домакинства, завършено на 20 февруари.

Прочетете повече ...

24.02.2007 17:24 Японският БВП в реално изражение се е увеличил с 1.2% през четвъртото тримесечие на 2006 г.

БВП на Япония през четвъртото тримесечие на 2006 г. в реално изражение, според предварителните данни, се е увеличил с 1,2% в сравнение с третото тримесечие на 2006 г. На годишна база БВП на страната е нараснал с 4,8%. Тези данни са публикувани от Института за икономически и социални изследвания на правителството на Япония. Растежът на БВП през четвъртото тримесечие вече се нарежда на осмо място, като се започне от 1-во тримесечие на 2005 г. Причините за такъв впечатляващ икономически растеж, според експертите, са увеличение на потребителските разходи и инвестициите в промишленото производство. Потребителските разходи, които са повече от 50% от БВП, се увеличиха с 1,1% в периода от октомври до декември 2006 г. спрямо предходното тримесечие. Обемът на промишленото производство в Япония през 2006 г. е нараснал с 4,6% на годишна база.

Прочетете повече ...

21.02.2007 20:26 Обемът на промишленото производство в Русия през януари е нараснал с 8,4%

Министерството на промишлеността и енергетиката на Руската федерация съобщи, че индексът на промишленото производство в Русия през януари 2007 г. възлиза на 108.4% (спрямо януари 2006 г.) спрямо 104.4% през януари 2006 г. Ускоряването на ръста на производствената продукция е постигнато на базата на относително нисък растеж на добива на минерали (104.2% спрямо 100.9% през януари 2006 г.) и намаление на производството (поради необичайно топло време) при производството и разпределението на електроенергия, газ и вода (89.5% спрямо януари 2006 г.). Перспективите за ръст на промишленото производство през 2007 г. се оценяват на 104,2% (прогнозно социално-икономическо развитие до 2009 г.), през 2006 г. промишленото производство нараства с 103,9%.

Прочетете повече ...

19.02.2007 21:50 Министерството на икономическото развитие и търговията коригира прогнозата си за развитието на руската икономика през 2007-2010

В понеделник, 19 февруари, Министерството на икономическото развитие и търговията разпространи сценарии за социално-икономическото развитие на Руската федерация за 2007 г. и за периода до 2010 г. Така че Министерството на икономическото развитие на Руската федерация намали прогнозата за икономически растеж през 2007 г. от 6,2% на 6,05%. През 2008 г. според Министерството на икономическото развитие и търговията ръстът на БВП на Русия ще бъде 5,9%, през 2009 г. - също 5,9% (преди това министерството прогнозира 6,0%), а през 2010 г. - 6,1%. Инфлацията в Русия през 2007 г. ще бъде 7.5-8.0%. По този начин долната граница на инфлацията се повиши от 6,5 на 7,5%. Според прогнозата през 2008 г. инфлацията ще бъде 6.5-7%, през 2009 г. - 6.3-6.8%, а през 2010 г. - 5.8-6.5%.

Прочетете повече ...

16.02.2007 22:00 Обемът на промишленото производство в САЩ през януари е намалял с 0,5%

Спадът на промишленото производство в САЩ през януари 2007 г. е най-големият за повече от година, в резултат на по-ниските поръчки и политиките на производителите на автомобили и строителните материали за намаляване на запасите от готови стоки в складовете. Производството в заводи, мини и комунални услуги спадна с 0,5% след покачване с 0,5% през декември 2006 г., както се съобщава от Федералната резервна система на САЩ. Коефициентът на използване на производствените мощности, който отразява стойността на използването на производствените активи на промишлените предприятия, през януари спада до 81.2% в сравнение с 81.8% един месец по-рано. Производството в производството, което е около четири пети от промишленото производство, се понижи с 0.7% през миналия месец, след като през декември се повиши с 0.8%.

Прочетете повече ...

14.02.2007 22:36 Световната банка прогнозира забавяне на темпа на растеж на БВП в Китай до 9,6% през 2007 г.

Световната банка очаква ръстът на БВП на Китай да се забави през 2007 г., но като цяло становището на експертите на банката за перспективите за развитие на небесната икономика остава благоприятно, се казва в доклада на банката. Увеличението на брутния вътрешен продукт на Китай през 2007 г. според прогнозите на банкови експерти ще бъде 9,6% в сравнение с 10,7% през 2006 г. В същото време банката прогнозира, че износът на Китай през 2007 г. ще се увеличи с 19,8%, а вносът - с 17,5%. Китайското правителство също така очаква лек спад в темпа на икономически растеж на страната през 2007 г. Ръстът на БВП на Китай през първото тримесечие ще бъде 10,2%, а през второто тримесечие - 10,0%.

Прочетете повече ...


Страница: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] ] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [ 50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] ] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] 100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [предишна] [следваща]

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира - Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Борсови индекси

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели