ЗА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
НАЧАЛО НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИКА СТАТИСТИКА КАТАЛОГ

Необходимост от правилна регистрация на нулево отчитане

Ако дружеството още не е започнало работата си или напълно го е спряло, е необходимо да попълните няколко формуляра, които са част от нулевото отчитане, и да го прехвърлите на оторизираните органи.


Всяка компания трябва редовно да предоставя на оправомощените органи данни за резултатите от дейността си. Въпреки това, в "живота" на всяко предприятие има периоди на престой, причинени от различни причини, например промяна на лидерството, липса на финансови ресурси и т.н. Във връзка с това логично се задава въпросът в счетоводната служба на дружеството: необходимо ли е да се подават отчети в такива случаи?

Нулевото отчитане в Санкт Петербург е задължително, дори ако организацията не е изпълнила нито една финансова сделка.

Ако дружеството още не е започнало работата си или напълно го е спряло, е необходимо да попълните няколко формуляра, които са част от нулевото отчитане, и да го прехвърлите на оторизираните органи. Нулевото отчитане се предоставя едновременно с обичайното.

За компаниите, които току-що са започнали бизнеса си и нямат счетоводители в техния персонал, които са в състояние да изпълняват задачите си по качествен начин, е препоръчително да се използват услугите на аутсорсинг фирми.

Защо нулевото отчитане изисква компетентен подход

Мнението, че неопитен счетоводител ще може да премине нулева сметка, е погрешно, тъй като попълването на такива форми изисква знанията и уменията на професионалистите.

Нулеви отчети PI и Zero reporting LLC включва събирането на определен списък от документи в случай, че компанията планира да възложи случая.

Основните изисквания за изготвянето на такива доклади са следните:

Недостатъчната информираност на счетоводителя за това, как правилно да се изготви нулево отчитане, може да доведе до отказ да се приемат документи на упълномощени органи. В резултат на това това може да бъде последвано от:

В случай на по-сериозни нарушения, по-специално, ако дадено предприятие пренебрегне изискванията на упълномощените органи, го наказват следните санкции:

Във връзка с евентуалните рискове е препоръчително да се повери сериозна работа на надеждни ръце на компетентни специалисти, която се осигурява от специализирана аутсорсинг фирма.


Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия - Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/27/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва севернокорейските санкции

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 18:51 Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям ръст от над десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

07 февруари 2017 23:19 МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, докато се повиши за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати нарасна с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка на Русия похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола

статистика