ЗА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
НАЧАЛО НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИКА СТАТИСТИКА КАТАЛОГ

Как да направите бизнес печеливш?

Рентабилността на бизнеса е ключов индикатор за ефективност, който говори за перспективите пред бизнеса и рентабилността на компанията. Желаната фигура трябва да бъде наблюдавана в динамика, като се обръща внимание на различни фактори. Доходният малък бизнес е реалност: правилният подход към процесите осигурява стабилен доход в средносрочен план. Става въпрос за онези области на дейност, в които конкретен човек е добре запознат.

Работниците получават по-малко?

Повечето предприемачи са уверени: печелившият бизнес от самото начало се създава само с огромни разходи за труд. Отчасти това е вярно, ако става дума за селскостопанско производство, транспорт на товари, почистване. Но това не е най-печелившият бизнес, тъй като е повлиян от сезонността и конкуренцията.

Други видове предприемаческа дейност изискват висока ефективност на труда. Моделът на бизнес процесите не трябва да съдържа излишни - само най-необходимите. Мениджърът няма време да почива на лаврите си: трябва непрекъснато да подобрява предприятието и да се грижи за стабилния растеж на бизнеса.

Начини за подобряване на рентабилността:

  1. Намаляване на себестойността на стоките и услугите. Бизнес моделът на предприятието включва много скъпи елементи. Постоянният анализ на пазара, търсенето на нови доставчици на стоки и услуги ще осигури намаляване на себестойността, което означава, че ще направи крайния продукт по-интересен за купувача.
  2. Прехвърляне на не-основни функции на аутсорсинг. Всеки бизнес модел оставя възможност да привлече външни специалисти: счетоводители, адвокати, спедитори, технически персонал.
  3. Използване на информационни технологии за увеличаване на продажбите. Модерните софтуерни решения ви позволяват да привлечете повече клиенти, използващи доказани методи за тази цел. ИТ технологиите осигуряват повишена лоялност в автоматичния режим благодарение на използването на отстъпки, ваучери, кодове.
  4. Прилагане на високоефективна реклама. Модерните модели на електронния бизнес ви позволяват да получавате по-голям отговор с по-малки инвестиции, изоставяйки остарелите начини за комуникация с клиента.

Какво прави печалбата до дъното?

Не е достатъчно да мислите как да направите бизнес изгодно: важно е да анализирате факторите, които карат едно предприятие да стъпче на едно място. В дългосрочен план те могат да станат предпоставка за намаляване на продажбите и дори на фалит. Проблемите не са уникални: те се намират навсякъде.

Ето само основните проблеми на бизнеса:

  1. Неефективна данъчна система. Ако трансферите в полза на държавата са твърде високи, средствата не отиват за развитието на компанията, а за "храненето на Левиатан".
  2. Ниска производителност на труда. Подутият персонал може да потъне в интересна идея: необходимия минимум от работници насърчава персонала да поеме отговорност и да изпълнява творчески задачи.
  3. Ненавременно приемане на управленски решения. Намаляването на продажбите, намаляващите добиви често са свързани с бавна намеса в ситуацията: има смисъл да се делегират някои от правомощията на подчинените.
  4. Неправилна оценка на рентабилността. Печелившият бизнес в малък град е невъзможен, ако в самото начало не оценявате възможните доходи, като се вземат предвид променливите рискови фактори.

Резюме: Време е да действаме

Виктицизмът е сигурен: най-печелившият бизнес в Русия е политиката, но конкуренцията в тази област е много висока. Няма съмнение, че е възможно да се увеличи рентабилността на всяко предприятие поради съвременните технологии и усъвършенствани методи на управление. Внимателният анализ на производствената верига, премахването на ненужните елементи и намаляването на необходимите такива е начинът за стабилни доходи дори в трудна икономическа ситуация.

Превод от сайта https://getsocio.com/


Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия - Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/27/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва севернокорейските санкции

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 18:51 Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям ръст от над десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

07 февруари 2017 23:19 МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, докато се повиши за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати нарасна с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка на Русия похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола

статистика